Jak edytować ustawienia subskrypcji na moją listę?

Ustawienia subskrypcji zawierają opcje dotyczące powiadomień o nowych zapisach, kwestii związanych z zapisem z potwierdzeniem oraz hostingiem stron. To także miejsce, w którym możesz sprawdzić stronę potwierdzającą subsktypcję, stronę anulowania subskrypcji, stronę potwierdzającą rezygnację z subskrypcji oraz katalog newsletterów. W tym miejscu możesz też wyłączyć indeksowanie w wyszukiwarkach dla Twojego katalogu newsletterów. Możesz też edytować Ustawienia subskrypcji na stronie Ustawień listy. Wykonaj poniższe kroki, aby się tam dostać:

  1. Przejdź do menu Kontakty z górnego menu na Pulpicie.
  2. Skieruj kursor na znajdujące się po prawej stronie menu Akcji (pionowy wielokropek), aby rozwinąć listę dostępnych opcji.
  3. Wybierz opcję Ustawienia, aby otworzyć menu Ustawienia listy.
  4. Przejdź do zakładki Subskrypcja, aby przejść do szczegółowych ustawień zapisu na Twoją listę.

Włączanie i edycja powiadomień o zapisie nowych kontaktów na listę

Możesz otrzymywać powiadomienia emailowe, kiedy nowe kontakty zapiszą się na Twoją listę. Domyślnie ta opcja jest włączona. Ustaw przełącznik na pozycji OFF, aby wyłączyć powiadomienia. Jeżeli chcesz zmienić adres email, na który mają docierać powiadomienia, rozwiń listę adresów i wybierz inny. Pamiętaj, że nie wysyłamy powiadomień w przypadku osób zapisujących się przez webinary lub API. Kliknij przycisk Zapisz ustawienia subskrypcji, aby zastosować zmiany.

Nie wysyłamy powiadomień dla subskrypcji przez API.

Gdzie mogę edytować ustawienia wiadomości potwierdzającej powiązanej z moją listą?

Zapis z potwierdzeniem jest domyślnie wyłączony. Oznacza to, że kontakty dołączające do Twoich list przez strony WWW lub API nie otrzymują automatycznej wiadomości potwierdzającej subskrypcję. Warto jednak dopilnować, by kontakty, które chcesz dodać do listy, wyraziły zgodę na otrzymywanie Twoich wiadomości. Taką zgodę trzeba uzyskać przed dodaniem kontaktów na listę. Wykonaj poniższe kroki, aby edytować ustawienia zapisu z potwierdzeniem:

  1. Przejdź do menu Kontakty z górnego menu na Pulpicie.
  2. Skieruj kursor na znajdującym się po prawej stronie menu Akcji, aby rozwinąć listę dostępnych opcji.
  3. Wybierz opcję Ustawienia, aby otworzyć menu Ustawienia listy.
  4. W zakładce Subskrypcja ustaw przełącznik na pozycji ON, aby włączyć wysyłkę wiadomości potwierdzającej. Ustaw przełącznik na pozycji OFF, jeśli chcesz wyłączyć tę wysyłkę.
  5. Kliknij przycisk Zapisz ustawienia subskrypcji, aby zastosować zmiany.