Czy oferujecie kod HTML dla formularzy?

Korzystając ze standardowego formularza zapisu, można uzyskać jedynie kod JavaScript.

Aby stworzyć formularz w HTML, możesz użyć kreatora Czysty HTML. W ten sposób możesz stworzyć formularz składający się jedynie z HTML (bez CSS lub JavaScript) i umieścić go na swojej stronie.

Domyślnym polem jest Email. Do formularza można dodać wybrane pola dodatkowe stworzone w koncie. Pamiętaj o zaznaczeniu właściwego pola, aby dodać kontakty do odpowiedniego dnia cyklu, jeśli chcesz wysłać wiadomość powitalną.

Podgląd znajdujący się na górze strony przestawia formularz w czasie rzeczywistym.