Jak uruchomić cykl automation po kliknięciu linku w SMSie?

Funkcja SMS dostępna jest tylko w planach MAX. Tutaj uzyskasz szczegółowe informacje na temat GetResponse MAX.

Ze względu na rosnące w skali globalnej ryzyko ataków typu „mass pumping” przy pomocy SMS-ów należy pamiętać, że rozpoczynając kampanię na nowym rynku, za każdym razem powinieneś zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi rynku lokalnego bezpośrednio ze strony internetowej naszego dostawcy Vonage. Nie jesteśmy w stanie zapewnić najwyższej jakości dostarczalności bez spełnienia tych wymagań przez naszych klientów, często oznacza to kontakt P2P z Vonage w celu załatwienia formalności:

Funkcje i ograniczenia specyficzne dla kraju – Wsparcie Vonage API

Warunek Kliknięto w link z wiadomości tekstowej śledzi kliknięcia linków, które zawarto w wiadomościach SMS wysłanych za pośrednictwem GetResponse. Możesz użyć go jako warunku początkowego lub w innym miejscu cyklu automation.

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować element:

  1. Wybierz warunek Kliknięto w link z wiadomości tekstowej i dodaj go do cyklu.
  2. Otwórz Szczegóły, aby skonfigurować warunek.
  3. Możesz wybrać, które kliknięcia chcesz śledzić:
    • Dowolny link z dowolnej wiadomości tekstowej
    • Dowolny link z konkretnej wiadomości tekstowej
    • Konkretny link z konkretnej wiadomości tekstowej
  4. Opcjonalnie: możesz ustawić, aby warunek był Powtarzany wielokrotnie i określić, kiedy uznać, że warunek nie został spełniony.