Jak uruchomić cykl automation przy wysyłaniu wiadomości SMS?

Funkcja SMS jest dostępna tylko w planach MAX. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o GetResponse MAX.

Ze względu na rosnące w skali globalnej ryzyko ataków typu „mass pumping” przy pomocy SMS-ów należy pamiętać, że rozpoczynając kampanię na nowym rynku, za każdym razem powinieneś zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi rynku lokalnego bezpośrednio ze strony internetowej naszego dostawcy Vonage. Nie jesteśmy w stanie zapewnić najwyższej jakości dostarczalności bez spełnienia tych wymagań przez naszych klientów, często oznacza to kontakt P2P z Vonage w celu załatwienia formalności:


Funkcje i ograniczenia specyficzne dla kraju – Wsparcie Vonage API

Jak działa warunek Wysłano SMS?

Warunek Wysłano SMS śledzi Twoje wysłane SMS-y. Użyj go do targetowania kontaktów na podstawie wysłanego SMS-a.

Możesz użyć warunku Wysłano SMS tylko jako początkowego elementu. Warunek posiada pozytywną ścieżkę (zielona). Uruchamia on cykl automation dla odbiorców SMS-a określonego w szczegółach warunku. Nie posiada negatywnej ścieżki, gdyż żaden kontakt nie spełni tego warunku, jeśli SMS nie zostanie do niego wysłany.

Miej na uwadze to, że warunek nie będzie śledził SMS-ów wysłanych przed konfiguracją elementu. Zalecamy, aby zaplanować wysyłkę SMS-ów na czas po uruchomieniu cyklu z warunkiem Wysłano SMS.

Jak skonfigurować warunek Wysłano SMS?

Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować element:

  1. Przejdź do zakładki Automation i wybierz Stwórz cykl, aby otworzyć kreator cykli.
  2. Wybierz element Wysłano SMS i dodaj go do obszaru roboczego.
  3. Otwórz Szczegóły, aby skonfigurować warunek.

  • Jeśli chcesz, aby warunek śledził dowolny wysłany SMS, pozostaw w szczegółach ustawienie Dowolny.
  • Jeśli chcesz, aby warunek śledził konkretny SMS, wybierz opcję Konkretny i otwórz menu rozwijalne, aby wybrać wiadomość.  • Opcjonalnie, możesz włączyć opcję Powtarzaj wielokrotnie.