Jak mogę personalizować emaile?

Aby nadać osobisty charakter wiadomości, świetnym pomysłem jest jej personalizacja. GetResponse daje możliwość używania personalizacji tematu i treści wiadomości.

Personalizacja nie będzie działać w przypadku wiadomości testowych. Aby to przetestować, dodaj swój własny adres mailowy do listy kontaktów i wyślij jako newsletter. Alternatywnie, możesz użyć opcji Podglądu, aby to przetestować.

Jak personalizować wiadomości?


W nowym edytorze możesz używać tagów personalizacji, klikając element tekstowy, a następnie klikając przycisk personalizacji na pasku edycji.

personalizacja

Kiedy zobaczysz pole dodatkowe, które Cię interesuje, kliknij w nie, a zostanie dodane do Twojego tekstu. Po wysyłaniu wiadomości, tag zostanie zastąpiony wartością pola dodatkowego przypisanego do danego kontaktu.

tag w tekście

Co się stanie, jeśli pole dodatkowe użyte w personalizacji nie jest przypisane do kontaktu?

Jeśli wybrane pole dodatkowe nie jest przypisane do Twojego kontaktu, wyświetlimy pustą wartość w Twojej prawdziwej wiadomości.

Na przykład:
Użyłeś pola firstname w Twojej wiadomości. Jeden z Twoich kontaktów nie podał swojego imienia, zapisując się przez Twój formularz. W takim wypadku wyświetlimy puste pole w ich skrzynce pocztowej:

Jak dodać fallback do personalizacji?

Możesz zdefiniować domyślną wartość lub połączyć słowa, które zostaną wstawione, gdy nie ma danych do wyświetlenia (wartość pola dodatkowego jest pusta), na przykład:

Twój ulubiony kolor to {{CUSTOM `kolor` `Twój sekret`}}

co przekłada się na:

Twój ulubiony kolor to czarny (jeżeli subskrybent wybrał czarny jako swój ulubiony kolor),

lub:

Twój ulubiony kolor to Twój sekret (jeżeli subskrybent nie wybrał swojego ulubionego koloru).

Taki kontent dynamiczny może również być użyty w elemencie Kod HTML.

Poniżej znajdziesz kilka przykładów:

Aby utworzyć fallback, gdy imię nie jest przypisane, możesz użyć następującego kodu:

{{IF `(subscriber_first_name IS_DEFINED)`}}
Hi {{CONTACT `ucfw(subscriber_first_name)`}}!
{{ELSE}}
Cześć Kolego!
{{ENDIF}}

Aby utworzyć fallback, gdy kraj nie jest przypisany, możesz użyć następującego kodu:

{{CUSTOM `country` `Odległa galaktyka`}}

Jak stworzyć link dynamiczny?

Możesz tworzyć linki dynamiczne w oparciu o nazwę kontaktu lub pole dodatkowe, które zostanie dodane do tego linku i może być inne dla każdego subskrybenta.

Aby stworzyć ten link, możesz:

 • zaznaczyć tekst w wiadomości i kliknąć ikonkę linku, • kliknąć na przycisk i przejść do bocznego panelu.


Następnie wybierz typ linku z listy. Istnieją dwa sposoby tworzenia personalizowanych linków w edytorze wiadomości.Oto przykłady składni łącza oraz możliwe rezultaty, zależne od wybranego typu linku:

 1. Adres URL

  https://getresponse.com/{{CUSTOM `customfieldname`}}

  https://getresponse.com/customfieldvalue  https://getresponse.com/?first_name={{CONTACT `subscriber_first_name`}}&last_name={{CONTACT `subscriber_last_name`}}&email={{CONTACT `subscriber_email`}}&phone_number={{CUSTOM `phone`}}&schedule_id=2

  https://getresponse.com/?Adam&Smith&adamsmith@example.com&+15555551234&schedule_id=2

 2. Treść dynamiczna

  {{LINK `https://getresponse.com/{{CUSTOM `customfieldname`}}`}}

  https://getresponse.com/customfieldvalue
Personalizacje w edytorze legacy

Poniższe instrukcje dotyczą naszego starszego edytora wiadomości, edytora legacy.

Temat

Jeżeli chcesz spersonalizować temat wiadomości, w kreatorze wiadomości przejdź do kroku Ustawienia, kliknij opcję Personalizacja i wybierz dowolne pole.

Personalizuj temat wiadomości.

Aby użyć pola, wybierz je z listy albo wpisz jego nazwę w podwójnych kwadratowych nawiasach, np.:

[[favoritecolor]] – wyświetla wartość pola “favoritecolor” (ulubiony kolor).

[[shoesize]] – wyświetla wartość pola “shoesize” (numer buta).

Kreator wiadomości

Kliknij dowolny element tekstowy w Kreatorze wiadomości i ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić personalizację.

Następnie kliknij ikonę personalizacji (znajdziesz ją po prawej stronie, obok przycisków dodania linku lub znaków specjalnych) i wybierz dowolne pole z listy.

Ikona personalizacji.

Emoji

Jedną z najpopularniejszych metod nadawania osobistego charakteru lub bardziej przyjaznego tonu wiadomościom jest emoji. 👍 To dobry sposób na wyróżnienie Twojej wiadomości w skrzynce odbiorczej Twoich kontatków (co pomoże podnieść wskaźnić otwarć). Możesz również użyć emoji, aby zwrócić uwagę na konkretne słowa w wiadomości, podkreślić treść i wprowadzić odrobinę humoru.

Możesz użyć emoji w temacie i w treści wiadomości. Aby dodać emoji do tematu:

1. Kliknij ikonę emoji w linii tematu.
2. Wybierz emoji z menu. Uwaga: nie możesz wkleić lub zaimportować własnego emoji w temacie.

Aby użyć emoji w treści wiadomości, skopiuj go z internetu i wklej w wybranym miejscu za pomocą skrótu klawiszowego.

Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy klienci pocztowy i przeglądarki wyświetlą emoji w ten sam sposób. Dobrze jest wysłać wiadomość testową do kilku najpopularniejszych skrzynek odbiorczych, aby upewnić się, że Twoje kontatky zobaczą emoji w sposób jaki chcesz.

Uwaga: używanie zbyt wielu emoji może spowodować, że Twoja wiadomość nie będzie wyglądać profesjonalnie. To zwiększa ryzyko oznaczenia wiadomości jako spam. Zawsze upewnij się, że używane emoji są dostosowane do tonu i treści tematu i treści wiadomości.

Możesz również wykorzystać funkcję testów A/B , aby sprawdzić czy używanie emoji wpływa pozytywnie na odbiór Twoich wiadomości.

Użycie tzw. merge words do personalizacji wiadomości

Merge words to zwroty zastępcze, których możesz użyć w wiadomości, które nasz system zastąpi informacją o każdym z kontaktów, gdy wiadomość dotrze do ich skrzynek odbiorczych. Informacja zaciągana jest z pól dodatkowych, takich jak nazwisko lub adres, jak również z jakiegokolwiek innego pola dodatkowego przypisanego do kontaktów. W GetResponse używamy podwójnych kwadratowych nawiasów : [[yourcustomfield]], ale w niektórych przypadkach potrzebne będzie również użycie {{}}.

W wiadomościach możesz używać następujących wyrażeń:
[[firstname]] – wyświetla imię kontaktu (wszystko do pierwszej spacji w polu „name”)

[[name]] – wyświetla imię i nazwisko kontaktu

[[lastname]] – wyświetla nazwisko kontaktu (wszystko po pierwszej spacji w polu „name”)

[[email]] – wyświetla adres email kontaktu

[[responder]] – wyświetla nazwę Twojej listy

[[ip_address]] – wyświetla adres IP kontaktu

{{CONTACT "message_from_email"}} – wyświetla adres email nadawcy

[[remove]] – wyświetla link do strony rezygnacji z subskrypcji

[[change]] – wyświetla link do aktualizacji danych kontaktu

[[view]] – wyświetla link do wersji online wiadomości

Media społecznościowe

[[facebook]] [[twitter]] [[linkedin]] [[pinterest]]  – wstaw linki do mediów społecznościowych, aby ułatwić odbiorcom udostępnianie wiadomości znajomym

Geo-location

[[geo country]] [[geo country code]]  [[geo region]] [[geo postal]] oraz [[geo postal code]]– wyświetlają dane geolokalizacyjne na podstawie adresu IP kontaktu. Pamiętaj, że te dane mogą być nieprecyzyjne z powodu konfiguracji niektórych dostawców usług internetowych.

Zmiana pisowni

Jeżeli chcesz się upewnić, że pola dodatkowe będą zawsze poprawne gramatycznie, użyj tej opcji. Dzięki temu Twój email będzie wyglądał dobrze bez względu na wprowadzone do pola informacje. Nie znajdziesz w nim TaKiEgO tEkStU 🙂

[[firstname mode="ucfw"]]– “jan” zostanie zamienione na “Jan”

[[name mode="ucfw"]] – “jan kowalski” zostanie zamienione na “Jan Kowalski”

[[fav_activity mode="ucfs"]] – “eMail Marketing Rządzi!” zostanie zamienione na “Email marketing rządzi!”.

Możesz również ujednolicać wielkość liter w całym wyrazie:

[[color mode="lc"]] – “ŻÓłtY” zostanie zamienione na “żółty”

[[color mode="uc"]] – “żółty” zostanie zamienione na “ŻÓŁTY”

Fallback, gdy nie ma wartości do wyświetlania

Możesz zdefiniować wartość domyślną, która zostanie wpisana do wiadomości w przypadku, gdy dany kontakt nie ma przypisanej żadnej wartości w polu dodatkowym. Przykład:

Twój ulubiony kolor to [[color fallback="Twoja słodka tajemnica"]].

Takie wyrażenie zostanie wyświetlone jako:
Twój ulubiony kolor to czarny.
(jeśli kontakt wybrał czarny jako swój ulubiony kolor)
albo…
Twój ulubiony kolor to Twoja słodka tajemnica.
(jeśli nie wybrał swojego ulubionego koloru)

Fallback i zmiana pisowni

Możesz użyć obu opcji naraz. Tutaj znajdziesz przykład:
[[name fallback="Friend" mode="uc"]]
Uwaga: Funkcja fallback nie koryguje wszystkich liter w słowie „Friend”, jest to jedyny wyjątek od reguły.

Wołacz

Aby odmienić polskie imiona w wołaczu, użyj [[firstname function="vocative"]], np.

Witaj [[firstname function="vocative"]]!, zostanie wyświetlone jako Witaj Anno!

Data i czas

Korzystaj w wiadomościach z tej opcji, aby informować odbiorców o zakończonych lub zbliżających się wydarzeniach.

Możesz zamieścić aktualną datę za pomocą znacznika [[date format]] lub [[date format="format"]]. Wybierz z poniższej listy jeden z wyróżnionych pogrubionym tekstem formatów daty i wstaw go w miejsce słowa „format”:

short wyświetli MIESIĄC/DZIEŃ/ROK
med wyświetli NAZWĘ MIESIĄCA/DZIEŃ/ROK
long wyświetli NAZWĘ DNIA/NAZWĘ MIESIĄCA/DZIEŃ/ROK
eu1 wyświetli DZIEŃ/MIESIĄC/ROK
eu2 wyświetli ROK-MIESIĄC-DZIEŃ
day wyświetli NAZWĘ DNIA
month wyświetli NAZWĘ MIESIĄCA
time wyświetli GODZINĘ:MINUTY
hour wyświetli GODZINĘ

Przykład:[[date short]] oraz [[date format="short"]] wyświetli dzisiejszą datę jako 02/22/2017

Możesz też użyć formatów przesuwanej daty, aby w dynamiczny sposób określić datę konkretnych wydarzeń. Dzięki temu możesz powiadomić odbiorców, kiedy dostaną od Ciebie kolejną wiadomość.

Przykład:
Dzisiaj jest [[date day]].
Kolejny autoresponder zostanie wysłany w [[date format="day" shift="+3 days"]]
To wyrażenie zamieni się na:
Dzisiaj jest poniedziałek. Kolejny autoresponder zostanie wysłany w czwartek.

W zależności od wyniku, jaki chcesz osiągnąć, możesz użyć znaku “+” dla wydarzeń w przyszłości lub znaku “-” dla wydarzeń z przeszłości.

Kolejna opcja to odliczanie czasu do konkretnych wydarzeń (lub liczenie, ile czasu od nich upłynęło). Czas może być liczony w latach (ye), miesiącach (mo), dniach (da), godzinach (ho), minutach (mi) lub sekundach (se). Wartości w nawiasach reprezentują format wybrany do wyświetlenia wybranej jednostki czasowej.

Możesz także spersonalizować wiadomość w oparciu o datę zapisu kontaktu na listę:
{{ADDED_ON "Data zapisu na listę: DAY_ORDINATED MONTH_NAME, (DAY_NAME)"}}
Wyrażenie zostanie zamienione na:
Data zapisu na listę: 11 lipiec, (piątek).

Przykład:
Dzisiaj jest [[date short]].
Pozostało [[timer datetime="2014-01-01"format="da"]] dni do końca roku.

Takie wyrażenie zamieni się na: Dzisiaj jest 02/22/2013. Pozostało 311 do końca roku.

Nasze ostatnie spotkanie odbyło się [[timer datetime="2013-01-01" format="da"]] dni temu
Takie wyrażenie zamieni się na: Nasze ostatnie spotkanie odbyło się 53 dni temu.

Te same zasady mają zastosowanie w przypadku wiadomości typu RSS-to-email. Te wiadomości oferują też więcej pól personalizacyjnych niż zwykłe wiadomości.