Dlaczego mój własny temat nie został zatwierdzony?

Wszystkie własne tematy wiadomości potwierdzającej podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu przez zespół Obsługi Klienta GetResponse. Jeśli temat nie został zatwierdzony, jego status i powód odrzucenia są wyświetlane poniżej. Ten proces ma na celu zapewnienie dostarczenia i otwarcia wiadomości. Podczas weryfikacji własnych tematów wiadomości potwierdzających stosujemy określony zestaw kryteriów. Możesz je wykorzystać jako wskazówki przy dostosowywaniu własnego tematu. Gdy tworzysz własny temat, miej poniższe na uwadze:

  • Czy wiadomość ma temat?

Wszystkie wiadomości potwierdzające muszą mieć temat. Puste tematy są automatycznie odrzucane.

  • Czy temat wyraźnie wskazuje cel wiadomości?

Określ cel wiadomości w temacie możliwie jak najwyraźniej. Odbiorcy muszą wiedzieć, dlaczego otrzymują tę wiadomość i dlaczego powinni ją otworzyć. Pamiętaj, aby poinformować ich, że otrzymują ten komunikat w celu potwierdzenia ich subskrypcji, rejestracji itp.

  • Czy temat ma odpowiednią długość?

Temat nie może przekroczyć 250 znaków.  

  • Czy temat zawiera adres email lub link?

Temat nie może zawierać adresów email lub linków.  

Używając merge words (tagów), takich jak [[firstname]], upewnij się, że wybrałeś właściwe słowo i używasz właściwego formatu.  

  • Czy temat napisany jest w formule zdania?

Temat powinien zachęcać — nie próbować wymuszać — odbiorców do otworzenia wiadomości. Nie może być napisany wyłącznie wielkimi literami. Tak więc nie używaj funkcji Caps Lock pisząc własny temat.  

  • Czy styl jest odpowiedni?

Unikaj stylów i wyrażeń, które odbiorcy mogą błędnie interpretować jako spam — na przykład wielu wykrzykników lub pisowni nieoficjalnej (np. „C4$H”).