Czy mogę zwiększyć bazę klientów przez integrację GetResponse z Magento?

W pierwszej kolejności zainstaluj rozszerzenie GetResponse na swoim serwerze Magento. Teraz możesz powiększyć swoje listy kontaktów. Przy użyciu tej integracji możesz:

 • eksportować swoją bazę klientów Magento do listy w GetResponse,
 • eksportować wbudowane pola dodatkowe,
 • eksportować dane ecommerce,
 • dodawać kontakty do konkretnej listy w GetResponse, gdy klient zarejestruje się w Twoim sklepie internetowym,
 • dodawać kontakty przy użyciu formularzy statycznych i formularzy typu exit popup GetResponse, które dodasz na stronę sklepu,
 • używać opcji śledzenia aktywności na stronie, aby zobaczyć kto, jak często i dlaczego odwiedza Twój sklep,
 • przesyłać dane ecommerce do GetResponse, abyś był na bieżąco informowany o nawykach zakupowych swoich kontaktów. Używaj tych danych do tworzenia cykli automation, które będą reagować na zakupy, porzucone koszyki lub łączną sumę pieniędzy wydanych przez klientów.

Możesz dodawać klientów Magento do istniejących list GetResponse. Dostępna jest również możliwość tworzenia nowej listy w koncie Magento.

Następujące instrukcje wyjaśniają jak połączyć konto GetResponse z Magento 2.1. Jeśli procedura w wersji Magento 1.9 jest inna, poinformujemy Cię o tym.

 

Instalowanie wtyczki GetResponse dla Magento 1.9

1. Przejdź do strony https://github.com/GetResponse/magento/releases i pobierz plik GetresponseIntegration-1.x.x.tgz (nie rozpakowuj go).
2. Zaloguj się do panelu administracyjnego sklepu Magento. Przejdź do zakładki System >> Magento Connect >> Magento Connect Manager.
3. Kliknij Browse pod Direct package upload. Następnie wybierz pobrany plik i kliknij Upload. Console Box wyświetli postęp instalacji. Jeśli napotkasz jakieś trudności, zostaną one wyświetlone w okienku konsoli.
4. Kliknij Refresh, aby zobaczyć wtyczkę GetResponse dodaną na listę Extensions.

Instalowanie wtyczki dla Magento 2.x

Przejdź do https://github.com/GetResponse/magento, aby pobrać wtyczkę i instrukcje jak ją zainstalować.

Jak połączyć konto GetResponse z Magento?

1. Zaloguj się do konta GetResponse.
2. Przejdź do zakładki Menu >> Integracje & API >> API.

Integracje & API.

3. Skopiuj klucz API.

Klucz API

4. Zaloguj się do panelu administracyjnego Magento.
5. Kliknij na zakładkę z wtyczką GetResponse, aby przejść do strony GetResponse Account.
6. Wklej klucz API GetResponse. (Jeśli jesteś właścicielem konta MAX, wybierz pole I have the Enterprise package Następnie wybierz typ konta i wpisz informacje o domenie.)
7. Kliknij Connect.

Gdy integracja powiedzie się, wtyczka pobierze dane konta i inne ważne informacje (na przykład, wykaz formularzy i list).

Jak wyeksportować dane klientów z Magento do konta GetResponse?

Dodawanie kontaktów do istniejących list GetResponse.

1. Zaloguj się do Magento jako administrator.
2. Przejdź do wtyczki GetResponse.
3. Z menu wybierz Export customer data on demand.
4. Wybierz listę, do której chcesz przesłać dane.

selecting export details

5. (Krok nieobowiązkowy) Dla list z aktywnym autoresponderem wybierz dzień, na który chcesz dodać kontakty.
6. (Krok nieobowiązkowy) Zaznacz pole Include ecommerce data in this export, aby przesłać dane o produktach, zakupach i porzuconych koszykach do GetResponse.
7. (Krok nieobowiązkowy) Zaznacz pole Update contact info, jeśli chcesz zaktualizować pola dodatkowe przypisane do kontaktów w GetResponse. Nie zaznaczaj tego pola, jeśli chcesz wyeksportować tylko nowe dane o kontaktach.
8. Kliknij Export.

W wersji 1.9 Magento możesz użyć funkcji Performance optimization podczas eksportu danych. Aby włączyć tę opcję, zaznacz pole Use a time-based scheduler for this export. Ta funkcja przydatna jest tylko w przypadku, gdy używasz cronów i możesz zaplanować zautomatyzowane, określone w czasie zadania.

W chwili obecnej ta funkcja nie jest dostępna dla wtyczki dla Magento 2.

Tworzenie nowej listy dla kontaktów w koncie Magento

1. Postępuj według kroków 1-3 z punktu dodawanie kontaktów do istniejących list GetResponse. na stronie Export customers kliknij Create Contact List i uzupełnij ustawienia. Uwaga: W Magento 1.9 kliknij przycisk Add New Contact List:

 • wpisz nazwę listy (tylko małe litery; użyj podkreślnika lub myślnika zamist spacji)
 • z menu rozwijalnego wybierz From field, Reply to, Confirmation subject oraz Confirmation body.

2. Kliknij Save New List.
3. Postępuj według kroków 5-7 z punktu dodawanie kontaktów do istniejących list GetResponse, aby dokończyć konfigurację.

Jak uruchomić zapis na listę GetResponse, gdy odwiedzający stronę rejestrują się w koncie Magento?

Możesz dodawać kontakty do istniejących list lub stworzyć nową listę bezpośrednio w koncie Magento.

Aby dodawać kontakty do istniejących list GetResponse, gdy rejestrują się w Twoim sklepie:

1. Zaloguj się do konta Magento jako administrator.
2. Przejdź do wtyczki GetResponse i kliknij Add Contacts During Registration.
3. Zaznacz pole obok Add contacts to GetResponse during registration. Uzyskasz teraz dostęp do ustawień tej opcji.

option to add contacts selected to show settings

4. Dokończ konfigurację wybierając docelową listę GetResponse. Dodatkowo możesz:

 • zdecydować czy dodawać kontakty do cyklu autorespondera (jeśli lista posiada aktywny cykl),
 • zdecydować czy chcesz aktualizować dane istniejących kontaktów w GetResponse. Jeśli wybierzesz tę opcję uzyskasz dostęp do funkcji mapowania. Imię i adres email są automatycznie dopasowane. Możesz dodać do 6 pól dodatkowych, które chcesz mapować. Następnie możesz dopasować dane klientów w Magento do pól dodatkowych w GetResponse.

5. Kliknij Save.

Jak dodać formularze statyczne i formularze typu exit popup GetResponse do sklepu?

Aby dodać formularz, wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się do Magento jako administrator.
2. Przejdź do wtyczki GetResponse i kliknij Add Contacts via GetResponse forms.
3. Zaznacz pole obok Add contacts to GetResponse via forms (or exit popups). Uzyskasz teraz dostęp do ustawień tej opcji.

option to add contacts via forms selected to show settings

4. Dokończ konfigurację wybierając formularz, który chcesz umieścić na stronie oraz jego pozycjonowanie. Uwaga: W Magento 1.9 będziesz musiał również wpisać nazwę formularza.
5. Kliknij Save.

Czy mogę śledzić czynności klientów w ramach sklepu?

Możesz dowiedzieć się jakie strony odwiedzają Twoi klienci przy użyciu opcji śledzenia aktywności na stronie.

Zanim rozpoczniesz

 • Śledzenie aktywności na stronie jest funkcją marketing automation dostępną w kontach w planie Ecommerce Marketing. Oznacza to, że musisz mieć możliwość używania warunków Zrealizowany zakup i Odwiedzony URL podczas tworzenia cyklu automation.
 • kroki są takie same dla Magento 1.9 i Magento 2.x

Aby rozpocząć śledzenie aktywności klientów na stronie:
1. Przejdź do modułu GetResponse.
2. Rozwiń menu i kliknij Web Event Tracking.
3. Zaznacz pole Send web event data to GetResponse.
4. Kliknij Save.

Gdy włączysz opcję śledzenia, rozpoczniemy zbieranie danych o adresach URL odwiedzanych przez klientów. Aby wyłączyć tę opcję, odznacz pole wyboru i kliknij Save.

Czy mogę śledzić i zbierać dane ecommerce?

Możesz używać funkcji Ecommerce GetResponse, aby gromadzić informacje na temat nawyków zakupowych swoich klientów. Gdy uruchomisz tę opcję, wtyczka zacznie przesyłać do GetResponse informacje, takie jak zamówienia, zakupione produkty, produkty dodane do koszyka, wartość zamówienia. Możesz użyć tej funkcji do tworzenia cykli Marketing automation lub do segmentacji klientów zakładce Listy >> Wyszukiwanie przy użyciu warunków E-commerce.

Kolejne kroki dotyczą Magento 2. Aby rozpocząć przesyłanie danych:
1. Przejdź do modułu GetResponse.
2. Rozwiń menu i kliknij GetResponse Ecommerce.
3. Zaznacz pole Send ecommerce data to GetResponse.
4. Wybierz sklep, którego dane chcesz przesyłać (ten sklep pojawi się w szczegółach elementu Zrealizowany zakup i warunkach wyszukiwania w GetResponse). Jeśli nie masz sklepu, w pierwszej kolejności kliknij przycisk Add New Store i wpisz nazwę sklepu we wskazanym miejscu. Uwaga: Nowy sklep będzie zawsze dodany na koniec listy.
5. Wybierz listę, w której chcesz gromadzić dane.
6. Kliknij Save.

Możesz edytować ustawienia w dogodnym czasie. Aby to zrobić:

 • Wybierz nowy sklep i kliknij Save.
 • Odznacz pole wyboru i kliknij Save, aby wyłączyć opcję śledzenia.

Jeśli używasz wtyczki dla Magento 1.9, upewnij się, że najpierw uruchomisz funkcję dodawania kontaktów przy rejestracji. Następnie możesz wybrać sklep, którego dane chcesz przesyłać. Listę, w której chcesz gromadzić dane wybierasz w ustawieniach Add contacts during registration.

Możesz użyć funkcji Performance optimization przy eksporcie danych. Aby ją uruchomić, wybierz pole Use a time-based scheduler for this export. Jest przydatna, gdy używasz cronów i możesz zaplanować zautomatyzowane, określone w czasie zadania.

Czy mogę dodać subskrybentów newslettera Magento do listy w GetResponse?

Nasz moduł dla Magento 1.9 i Magento2.x pozwala na dodawnie subskrybentów newslettera do jedej z istniejących list w GetResponse. (Będziesz również mieć możliwość uprzedniego utworzenia listy bezpośrednio w koncie Magento.) Aby uruchomić tę opcję, wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się do Magento jako administrator.
2. Przejdź do wtyczki GetResponse i kliknij Add to Contact List after Customer Subscribes.
3. Zaznacz pole Add customers to GetResponse contact list when they subscribe to newsletter. Uzyskasz teraz dostęp do ustawień tej opcji.
4. Dokończ konfigurację wybierając docelową listę GetResponse, lub najpierw stwórz nową listę. Dodatkowo możesz zdecydować czy dodać kontakty do cyklu autorespondera (jeśli lista posiada aktywny cykl).
5. Kliknij Save.

Gotowe. Gdy klient zarejestruje się do otrzymywania newslettera Magento, zostanie dodany na listę kontaktów GetResponse.