Polityka zwrotu kosztów

Rezygnacja z usługi nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłat naliczonych w związku z korzystaniem z konta (także opłat dodatkowych). Dokonane płatności za zamówioną usługę nie podlegają zwrotowi:

http://www.getresponse.pl/email-marketing/Informacje-prawne

GetResponse nie odpowiada za żadne dodatkowe opłaty naliczane przez instytucje finansowe z tytułu realizacji transakcji płatniczej.