już wkrótce

Platforma do monetyzacji treści

Zamień swoją wiedzę w źródło przychodu – dołącz do listy oczekujących, aby otrzymać specjalną zniżkę na nowe narzędzia!

EUIPO – idzie nowe

4 min
Zaktualizowano:

Ten enigmatyczny skrót to zupełna nowość. Dotychczas osoby związane z ochroną znaków towarowych potrafiły z łatwością rozwinąć takie skróty jak UPRP i OHIM. Ten ostatni przestaje jednak obowiązywać.

 

Co to jest EUIPO?

Zgodnie z opublikowanym w dniu 24 grudnia 2015 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r., Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW / OHIM) zmienia nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). To zdecydowanie trudniejsze do wymówienia 😉

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 23 marca 2016 r. (po 90 dniach od opublikowania).

Jakie jeszcze zmiany nas czekają?

Zmian terminologicznych będzie więcej. Możemy zapomnieć o „wspólnotowym znaku towarowym”. Zamiast tego będzie „znak towarowy Unii Europejskiej”. Niby niewiele i w zasadzie z uwagi tylko na zmiany terminologiczne dla przedsiębiorców, niewiele się zmienia. Tak naprawdę chodzi o to, że pojęcie wspólnotowego znaku odpowiadało/nawiązywało do Wspólnoty Europejskiej.

W dniu 23 marca 2016 r. wszystkie dotychczasowe wspólnotowe znaki towarowe zostaną automatycznie przekształcone w znaki towarowe Unii Europejskiej lub zgłoszenia znaków towarowych Unii Europejskiej. To samo oczywiście dotyczy znaków zgłoszonych do organu, ale jeszcze nie zarejestrowanych.

Ochrona znaku towarowego na 10 lat

Znacznie bardziej interesujące dla przedsiębiorców jest to, że rozporządzenie zmieniające zmienia także opłaty pobierane przez Urząd, co obejmuje ich ogólne obniżenie, szczególnie w zakresie opłat za przedłużenie zgłoszenia znaków towarowych.

Aktualnie jeszcze obowiązująca opłata podstawowa obejmowała zgłoszenie mieszczące się w 3 klasach towarowych (podobnie jak w UPRP). Za zgłoszenie w formie „papierowej” płaciło się 1050 EUR a drogą elektroniczną 900 EUR. Drogo? Dla porównania w Polsce ochrona taka „kosztuje” (w tym samym zakresie co do klas) – 1750 zł.

Co nasz jeszcze czeka po zmianach?

 • opłata za unijny znak towarowy zgłoszony w formie „papierowej” – 1000 EUR.
 • opłata za unijny znak towarowy zgłoszony drogą elektroniczną  – 850 EUR.
 • opłata za drugą klasę unijnego znaku towarowego – 50 EUR.
 • opłata za każdą następną klasę unijnego znaku towarowego – 150 EUR.

Podane wyżej kwoty dotyczą ochrony znaku towarowego na 10 lat.

Trudno powiedzieć czy obniżka na poziomie 50 EUR skłoni większą liczbę przedsiębiorców do poszukiwania ochrony dla ich znaków towarowych na poziomie europejskim. Ale wystarczy prześledzić podejście (jeszcze) OHIM a UPRP w kwestii np. rejestracji konkretnego koloru jako znaku towarowego. W „trudniejszych” przypadkach, a także ze względu na terminy – OHIM wydaje się być lepszym rozwiązaniem.

Przedłużenie ochrony znaku towarowego na kolejne 10 lat

Duża większa obniżka dotyczy opłaty za przedłużenie ochrony na kolejne 10 lat. Dotychczas należało zapłacić 1500 EUR przy formie „papierowej” a 1350 EUR drogą elektroniczną.

Po zmianach:

 • opłata za przedłużenie w formie „papierowej” – 1000 EUR.
 • opłata za przedłużenie drogą elektroniczną  – 850 EUR.
 • opłata za przedłużenie drugiej klasy unijnego znaku towarowego – 50 EUR.
 • opłata za przedłużenie każdej następnej klasy – 150 EUR.

Warto przypomnieć, że znak towarowy to każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Chcesz chronić własny znak towarowy?

Zanim jednak zdecydujecie się na aplikowanie o uzyskanie ochrony Waszego znaku towarowego, warto zastanowić się nad następującymi kwestiami:

 • Czy jesteś autorem/twórcą znaku?
 • Jeżeli nie, to czy zadbałeś o umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych?
 • Czy ten znak jest na pewno odpowiedni dla Ciebie?
 • Czy znak ma charakter odróżniający, ale nie opisowy?

Znakiem odróżniającym nie będzie np. butelka wina – nikt nie pozwoli na monopolizację rynku w tym zakresie. Podobnie będzie jeżeli postarasz się o ochronę etykiety „wino” na oznaczenie wina…Mamy wtedy do czynienia z opisowym charakterem. Ale już określona nazwa własna ma szanse na uzyskanie ochrony.

 • Czy masz sporządzoną listę towarów lub usług, które chcesz oferować, korzystając z tego znaku towarowego?
 • Czy sprawdziłeś(-aś), do której kategorii Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (klasyfikacji nicejskiej) należą wspomniane towary i usługi?
 • Czy sprawdziłeś rejestr w poszukiwaniu innych, podobnych znaków towarowych już objętych ochroną? Szkoda abyś stracił swoją opłatę za złożenie podania o udzielenie prawa ochronnego…

Z wielu względów warto zabiegać o uzyskanie prawa ochronnego. Buduje to nie tylko kapitał przedsiębiorstwa ale również jego bezpieczeństwo prawne.

Czy opisana wyżej zmiana przepisów wpłynie jakoś na rozwój Twojego biznesu? A może masz jakieś pytania lub wątpliwości w tym temacie? Podziel się nimi w komentarzach poniżej!

Share