Email marketing, czyli co…
ostatnia aktualizacja 0

Email marketing, czyli co…

Poprzedni wpis obejmował najczęściej pojawiające się w rozmowach, na spotkaniach i konferencjach pytania dotyczące klauzul na przetwarzanie danych osobowych.

Dlaczego było to ważne wprowadzenie z punktu widzenia email marketingu?

Zobaczcie (i z góry przepraszam za przytaczanie brzmienia przepisów, ale chciałbym Was z nimi trochę oswoić – nie ma się czego bać) fragment ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

Art. 10. 

1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1.

Generalnie polecam lekturę całej ww. ustawy. Dowiecie się z niej np. co powinien zawierać regulamin usługi online oraz jak wygląda kwestia odpowiedzialności hostingodawcy. Nie znajdziecie w polskich przepisach prawa definicji spamu.

Wracając do tematu – aby móc wysyłać informacje handlowe (email marketing), potrzebna jest zgoda. Wyjątkiem są tutaj adresy inne aniżeli „oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną”.

 

Definicja terminu “zgoda”

Jak jest zatem definiowana zgoda? Z pomocą znów przychodzi ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną:


Art. 4. 

1. Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, to zgoda ta:

        1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści;

       2) może być odwołana w każdym czasie.

2. Usługodawca wykazuje uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1, dla celów dowodowych.

Z powyższego fragmentu wynika, że podobnie jak zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną nie powinna być ukrytą częścią regulaminu czy w Ogólnych Warunkach Umów (OWU); nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Co więcej, zawsze można ją odwołać. Jak? Tego przepisy już nie precyzują, ale powszechną praktyką rynkową jest umożliwienie wypisania się z newslettera poprzez link w stopce wiadomości.

Generalnie z pojęciem zgody mamy do czynienia we wszystkich trzech interesujących nas ustawach:

Ustawa o ochronie danych osobowychUstawa o świadczeniu usług drogą elektronicznąUstawa Prawo telekomunikacyjne
5) zgodzie osoby, której dane dotyczą – rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie;1. Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, to zgoda ta:  1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; 2) może być odwołana w każdym czasie.Jeżeli przepisy ustawy wymagają wyrażenia zgody przez abonenta lub użytkownika końcowego, zgoda ta: 1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; 2) może być wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez użytkownika; 3) może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.

Tak bliskie sformułowanie zgody pozwala lub zmusza (jak kto woli) do sięgania przy interpretacji określenia „zgoda na informacji handlowe”, do dorobku orzecznictwa wypracowanego przy interpretacji zgody z zakresu danych osobowych.

Informacje handlowe i budowa bazy adresowej

Ale czym są te informacje handlowe? Definicja jest bardzo szeroka.


informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

Jak zatem budować bazę?

  1. Ogólnie rzecz ujmując, aby wysyłać informacje handlowe, trzeba mieć zgodę. Wyjątek stanowią (w dużym uproszczeniu i z uwzględnieniem kolejnego wpisu) adresy email nie identyfikujące konkretnych osób fizycznych, czyli najprościej mówiąc biuro@, kontakt@ etc.
  2. Zgody na informacje handlowe można zbierać dwutorowo: poprzez oświadczenia typu „Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych itd.” lub mniej formalnie, np. „Tak, chcę być na bieżąco i otrzymywać na mój adres email newesletter X”; oraz poprzez dedykowany box/pole, w którym Klient może wpisać swój adres email. Pozostawienie w tak odpowiednio oznaczonym miejscu adresu email ma jednakowe skutki jak zaznaczenie checkboxa.

Tutaj od razu uwaga – jeżeli konstruujecie zgodę i napiszecie w niej tylko o adresie email, to sami sobie biznesowo zamykacie drogę do wysyłania smsów w przyszłości. Napisanie w zgodzie „środki komunikacji elektronicznej” jest lepsze, ponieważ daje możliwość wysyłania nie tylko emaili, ale również SMS/MMS (o ile znamy numer, oczywiście).

Druga istotna uwaga – fakt że ktoś założył konto na naszym portalu czy w naszym sklepie, nie jest równoznaczne z tym, że możemy takiej osobie wysyłać co chwilę jakieś wiadomości. Owszem, w procesie np. składania zamówienia, maile tzw. transakcyjne już tak – ponieważ na to przepisy zezwalają. Nie dotyczy to jednak wysyłania naszego newslettera czy reklam.

Kluska2

Często powtarza się również pytanie czy jest potrzebny maila potwierdzający zapisanie się do bazy. Prawnie nie jest, ale taka walidacja może mieć swoje znaczenie biznesowe – o czym sami dużo lepiej wiecie.

Załóżmy na moment, że nie mamy żadnej zgody, a adres email nie jest tym z gatunku biznes@, tylko michal.kluska@jakasdomena.pl, a mimo to wysyłamy dziesiątki wiadomości z kuponami rabatowymi. Rozsyłanie niezamówionych informacji handlowych stanowi wykroczenie, za które grozi sankcja w postaci grzywny do 5000 zł. Dużo bardziej dotkliwe może być jednak to, że wysyłanie spamu stanowi (zgodnie z UŚUDE) czyn nieuczciwej konkurencji…a gdy usłyszycie termin „czyn nieuczciwej konkurencji”, od razu powinna zapalić się Wam lampka z karą pieniężna do 10% obrotu przedsiębiorstwa wysyłającego taki spam. To realnie potrafi zaboleć.
Czy za spam trafić można do więzienia? Znam tylko jeden przypadek w którym za spam została wymierzona taka kara (i to jeszcze w zawieszeniu), ale ten przypadek jest faktycznie ekstremalny.

Co powinna zawierać informacja handlowa?

Na koniec – co powinno być w informacji handlowej? Oprócz reklamy 🙂
Przepisy UŚUDE wymagają:

Informacja handlowa zawiera:

1) oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne;

2) wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty;

3) wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia.

O tym, co faktycznie zawierają informacje handlowe i jak łatwo można popłynąć finansowo na reklamie online – już w kolejnym wpisie za tydzień.

Jakie są Twoje doświadczenia w budowie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną? Podziel się swoją opinią w komentarzu poniżej.

Subskrybuj, aby otrzymywać top artykuły, wskazówki i porady marketingowe.

GetResponse Sp. z o.o. potrzebuje danych zawartych w tym formularzu w celu dostarczenia Ci materiałów, o które wnioskujesz. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Dziękujemy za rejestrację!

Niedługo wyślemy Ci wiadomość email z potwierdzeniem zapisu.