Unikalni odwiedzający

Unikalni odwiedzający odnoszą się do liczby odrębnych osób, które odwiedzają witrynę w danym okresie, niezależnie od tego, ile razy ją odwiedzają.

Unikalni odwiedzający odnoszą się do liczby różnych osób, które odwiedzają witrynę w określonym czasie, zazwyczaj mierzonym w ciągu dnia, tygodnia lub miesiąca. Jest to ważny wskaźnik wykorzystywany w statystykach internetowych do zrozumienia zasięgu i popularności witryny. W przeciwieństwie do całkowitej liczby odwiedzin, która zlicza wszystkie wizyty, w tym powtarzające się wizyty tej samej osoby, unikalni odwiedzający liczą każdą osobę tylko raz.

Koncepcja unikalnych odwiedzających opiera się na wykorzystaniu plików cookie lub innych technologii śledzenia, które przypisują unikalny identyfikator każdemu odwiedzającemu. Gdy dana osoba odwiedza witrynę po raz pierwszy, w jej przeglądarce zapisywany jest plik cookie, dzięki czemu witryna może rozpoznać ją jako unikalnego odwiedzającego podczas kolejnych wizyt. Umożliwia to dokładne śledzenie poszczególnych odwiedzających i eliminuje duplikaty.

Unikalni odwiedzający dostarczają cennych informacji na temat wielkości i składu odbiorców witryny. Analizując te dane, właściciele witryn i marketerzy mogą lepiej zrozumieć swoją bazę użytkowników, na przykład ich lokalizację geograficzną, preferencje dotyczące urządzeń i zachowanie podczas przeglądania. Informacje te można wykorzystać do optymalizacji zawartości witryny, poprawy komfortu użytkowania i dostosowania strategii marketingowych do określonych segmentacji odbiorców.