Gdzie znajdę statystyki webinaru?

Aby uzyskać dostęp do statystyk, wejdź w zakładkę Webinary > Webinary na żywo i znajdź na liście interesujący Cię webinar. Teraz masz możliwość:

 • Prześledzić unikalne statystyki odwiedzających, zarejestrowanych oraz uczestników każdego webinaru. Jeśli zorganizujesz przed webinarem sesję próbną, jej statystyki również zostaną uwzględnione w zestawieniu.
 • Wygenerować raporty dla zakończonych już webinarów. Zawierają one pełne, unikalne statystyki wskazanej sesji.

Aby wygenerować raport:

 1. Najedź kursorem na nazwę webinaru i kliknij Opcje,
 2. Wybierz z listy pozycję Wygeneruj statystyki w PDF.

Co zawiera raport?

 • Podsumowanie spotkania – tytuł i organizatora webinaru, link do sesji, czas trwania;
 • Podsumowanie uczestników – statystyki urządzeń, liczbę zaproszeń i uczestników, a także historię połączeń poszczególnych gości.

Czym są „unikalne statystyki”? Jak są wyznaczane?

Unikalne statystyki dostarczają informacji o realnej liczbie uczestników spotkania. Jeśli jedna osoba dołączy do sesji kilka razy, zanotujemy dwie wizyty jednego uczestnika. Innymi słowy, każdy uczestnik zostanie uwzględniony w statystykach tylko raz.

Dzięki unikalnym statystykom poznasz dokładną liczbę uczestników webinaru. Są one bardziej przydatne niż informacja o tym, ile razy poszczególni uczestnicy wchodzili i opuszczali spotkanie.

W jaki sposób rejestrowane są unikalne wizyty?

Aby śledzić unikalnych odwiedzających, co pół godziny zliczamy ilość wejść na adres URL Twojego webinaru z różnych komputerów.

Unikalni zarejestrowani i uczestnicy są śledzeni na podstawie ich adresów email.

Jak pobrać wyniki ankiet?

Aby pobrać wyniki ankiet:

 1. Przejdź do zakładki Webinary.
 2. Skieruj kursor na znajdujące się po prawej stronie menu Akcji.
 3. Wybierz Wyniki ankiet z sekcji Pobierz.

Plik CSV będzie zawierał adresy email ankietowanych oraz ich odpowiedzi wraz z punktacją. Jeśli podczas webinaru przeprowadzona została więcej niż jedna ankieta, wygenerowany zostanie plik ZIP z oddzielnymi plikami dla każdej z ankiet.

Jak pobrać raport długości uczestnictwa?

Aby pobrać raport długości uczestnictwa:

 1. Przejdź do zakładki Webinary.
 2. Skieruj kursor na znajdujące się po prawej stronie menu Akcji.
 3. Wybierz Raport długości uczestnictwa z sekcji Pobierz.

Plik XLSX będzie zawierał pełen raport o czasie spędzonym w pokoju przez każdego z uczestników, w tym ich adresy email, długość uczestnictwa w minutach oraz czas dołączenia i wyjścia z pokoju. W raporcie zawarte są informacje na temat wszystkich uczestników, prezenterów oraz ogranizatora webinaru. Każda sesja webinaru przedstawiona jest na oddzielnym arkuszu a znaczniki czasu wyświetlają się w czasie lokalnym konta GetResponse.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj, jak stworzyć pierwszy webinar w GetResponse i rozwijać swoją działalność!