Czy mogę edytować wiadomość, której używam w cyklu marketing automation?

Może się zdarzyć, że będziesz potrzebować aktualizacji jednej z wiadomości użytych w cyklu marketing automation. Możesz edytować ją w dowolnym momencie.

Istnieją dwa sposoby zmiany wiadomości użytych w cyklu:

  • edycja użytej wiadomości,
  • zamiana istniejącej wiadomości na inną.

Jak mogę edytować wiadomość automation?

Aby edytować wiadomość:

1. Przejdź do zakładki Marketing Automation > Wiadomości automation.

2. Znajdź wiadomość posiadającą status W użyciu.

3. Najedź myszką na ikonkę Akcje (trzy pionowe kropki po prawej stronie).

4. Wybierz Edytuj.

Uwaga: To jest dobry moment aby zmienić nazwę wiadomości. Możesz to zrobić w jej ustawieniach. Dzięki temu z łatwością rozpoznasz nową wersję wiadomości.

5. Wybierz Następny krok.

6. Wprowadź potrzebne zmiany i kliknij Następny krok aby je zapisać.

Po zapisaniu zmian system przeniesie Cię z powrotem do zakładki Marketing Automation > Wiadomości automation. Zaktualizowana wiadomość będzie widoczna na samej górze listy.

Dowiedz się więcej o wiadomościach automation.

Co dzieje się po edycji wiadomości użytej w cyklu marketing automation?

Po edycji wiadomości wszystkie kontakty, które dotrą do tego bloku, otrzymają nową wersję Twojej wiadomości. Kontakty, które otrzymały już poprzednią wersję wiadomości, nie otrzymają nowej.

Aktualizacja wiadomości może potrwać do 30 minut.

Jak mogę zastąpić wiadomość użytą w cyklu?

Aby użyć innej wiadomości w Twoim cyklu:

1. Przygotuj wiadomość.

Może to być nowa wiadomość stworzona w zakładce Marketing Automation > Wiadomości automation, ale możesz też wykorzystać inny typ wiadomości (Newsletter, Wersja Robocza, Autoresponder).

2. Przejdź do zakładki Marketing automation > Zarządzaj.

3. Kliknij na nazwę wybranego cyklu, aby go edytować.

4. Znajdź blok, w którym znajduje się wiadomość, którą chcesz zastąpić.

5. Kliknij blok i przejdź do zakładki Szczegóły.

6. W pierwszym okienku wybierz typ wiadomości, którą chcesz użyć.

Jeśli wykorzystujesz wiadomość inną niż wiadomość automation, duplikat tej wiadomości zostanie stworzony w zakładce Wiadomości automation.

lista dostępnych typów wiadomości.

7. W kolejnym okienku wybierz nazwę wiadomości, która ma zastąpić obecną.

8. Kliknij Zapisz i publikuj, aby zapisać zmiany.

Wszystkie nowe kontakty, które wejdą do tego bloku, otrzymają nową wiadomość.

Aktualizacja wiadomości może potrwać do 30 minut.

Co się dzieje, gdy moja wiadomość ma ustawiony konkretny czas wysyłki?

Jeśli w bloku Wyślij wiadomość ustawione są konkretne godziny wysyłki, kontakty otrzymają zaktualizowaną wersję wiadomości tylko jeśli edycja nastąpi przed terminem wysyłki.

Na przykład:

  • Wysyłka ustawiona jest pomiędzy 10 a 11 rano.
  • Kontakt wchodzi do bloku o 8 rano.
  • Kalkulujemy najbliższy możliwy moment wysyłki, w tym przypadku byłaby to 10 rano.
  • Jeśli edycja bloku nastąpi przed 10, kontakt otrzyma zaktualizowaną wiadomość.
konkretny czas wysyłki wiadomości.