Jak zmienić język listy i wiadomości potwierdzającej?

Możesz wybrać inny język listy w Ustawieniach listy. Spowoduje to również zmianę języka dla:

  • strony rezygnacji z subskrypcji,
  • strony potwierdzającej rezygnację z subskrypcji,
  • katalogu newsletterów.

Aby zmienić język ustawień listy:

  1. Kliknij Kontakty w górnym menu, aby przejść do zakładki Listy.
  2. Skieruj kursor na ikonę menu Akcji z prawej strony, aby rozwinąć wykaz dostępnych akcji.
  3. Kliknij Ustawienia, aby otworzyć stronę z Ustawieniami listy.
  4. W Ogólnych ustawieniach rozwiń menu Język i wybierz język z dostępnej listy.
  5. Kliknij Zapisz ustawienia.

Aby zmienić język wiadomości potwierdzającej:

  1. Wybierz język, którego chcesz używać w zakładce Ogólnych ustawień i kliknij Zapisz ustawienia.
  2. Przejdź do zakładki Wiadomość potwierdzająca i potwierdź wybór, klikając Zapisz wiadomość potwierdzającą.