Jak tworzyć własne raporty w kontach MAX? MAX

Dzięki własnym raportom możesz otrzymywać automatycznie generowane raporty cykliczne lub jednorazowe, które zawierają wybrane przez Ciebie pola.

Jeśli nie posiadasz konta MAX, swoją instrukcję znajdziesz tutaj.

Tworzenie własnych raportów

Aby stworzyć własne raporty:

 1. Przejdź do Raporty.
 2. Kliknij Własne raporty > Stwórz własny raport. 3. Wprowadź Nazwę raportu (długości od 3 do 70 znaków).
 4. W sekcji Zawartość raportu wybierz rodzaj raportu. Masz do wyboru czternaście rodzajów:
  • Raport statystyk wiadomości – dostarcza informacji o wszystkich wysłanych wiadomościach w wybranym przedziale czasu. Może zawierać różne informacje o wiadomościach, w tym o otwarciach, kliknięciach, wypisaniach, zwrotach i wiele innych.
  • Raport odrzuconych zapisów – dostarcza informacji o kontaktach, które zostały odrzucone po zapisaniu się na Twoją listę.
  • Raport rezygnacji z subskrypcji – dostarcza informacji o kontaktach, które wypisały się z Twojej listy. Może zawierać adresy e-mail tych osób, nazwę listy, nazwę wiadomości, w której użyli linku rezygnacji z subskrypcji, powód rezygnacji z subskrypcji i inne informacje.
  • Raport z aktywności subskrybentów – dostarcza informacji o aktywności kontaktów w wiadomościach: otwarciach wiadomości, kliknięciach linków, kliknięciach linków w mediach społecznościowych lub rezygnacji z subskrypcji przez link zawarty w wiadomości.
  • Raport zwrotów – dostarcza informacji o odrzuconych kontaktach.
  • Raport podsumowujący konto – zawiera podsumowanie informacji o subkontach dla właściciela konta.
  • Raport aktywności użytkowników – zawiera podsumowanie informacji o użytkownikach dla właściciela konta.
  • Zapisy i wyniki mailingów wg listy – zawiera podsumowanie wszystkich Twoich list. Raport będzie zawierał informacje dla każdej listy o wszystkich kontaktach, usuniętych kontaktach, całkowitym współczynniku otwarć i wiele innych.
  • Ogólne wyniki mailingów wg domeny – dostarcza informacji o domenach wysyłkowych, liczbie wiadomości wysłanych z określonych domen, liczbie kliknięć i otwarć wysłanych z nich wiadomości i wiele innych.
  • Raport uczestnictwa w webinarze – zawiera informacje o uczestnikach webinaru, takie jak ich adres e-mail, nazwa kontaktu, godzina połączenia z webinarem i wiele innych.
  • Raport kliknięć w wiadomościach – dostarcza informacji o konkretnych wiadomościach, ich nazwie, łącznej liczbie kliknięć, typie wiadomości, dacie wysłania i wiele innych.
  • Raport błędów importu – zawiera listę adresów e-mail, które zostały odrzucone podczas importu oraz przyczynę odrzucenia.
  • Kontakty niepotwierdzone wg listy – zawiera informacje o niepotwierdzonych kontaktach, ich liczbie, adresie e-mail oraz nazwie listy, do której zostaną przypisani po kliknięciu w link potwierdzający
  • Raport zwrotów emaili transakcyjnych – dostarcza informacji na temat zwrotów emaili transakcyjnych. Raport będzie zawierał informacje dotyczące adresu email, który spowodował zwrot, nazwę wiadomości, powód zwrotu i wiele innych.

 5. Wybierz, które konta mają zostać zawarte w wygenerowanym raporcie, aby zwiększyć jego dokładność.


 6. Po wybraniu rodzaju raportu i kont, które mają być w nim zawarte, kliknij Wybierz pola do raportu, wybierz potrzebne pola i kliknij Zapisz ustawienia. 7. W sekcji Szczegóły harmonogramu wybierz częstotliwość, z jaką ma być generowany raport. Masz dwie opcje do wyboru:
  • Jednorazowy – raport ten zostanie wygenerowany tylko raz. Musisz określić Zakres dat (do 31 dni)  • Cykliczny – raport będzie generowany tak często, jak ustalisz w sekcji Częstotliwość. Oprócz częstotliwości należy określić godzinę raportu. 8. Możesz włączyć powiadomienia e-mail, abyśmy mogli powiadomić Cię, gdy Twój raport zostanie przygotowany. 9. Kliknij Generuj.

Zarządzanie własnymi raportami

Aby pobrać własny raport:

 1. Przejdź do Raporty.
 2. Kliknij Własne raporty.
 3. W kolumnie Liczba plików obok raportu, który Cię interesuje, zobaczysz liczbę. Po kliknięciu małej strzałki w dół obok niej zobaczysz wszystkie wygenerowane raporty własne. Możesz kliknąć Pobierz obok każdego z nich, aby go pobrać. Raporty wygasają w dniu i godzinie określonej w kolumnie Wygasa (po 7 dniach).

Aby edytować lub przywrócić raport własny:

 1. Przejdź do Raporty.
 2. Kliknij Własne raporty.
 3. Najedź kursorem na przycisk akcji obok raportu i kliknij Edytuj (dla cyklicznych raportów) lub Użyj ponownie (dla jednorazowych raportów).

Aby usunąć własny raport:

 1. Przejdź do Raporty.
 2. Kliknij Własne raporty.
 3. Najedź kursorem na przycisk akcji obok raportu i kliknij Usuń.

Udostępnianie własnych raportów

Możesz teraz utworzyć link do pobrania własnego raportu i udostępnić go. Aby to zrobić:

 1. Przejdź do Narzędzia > Raporty > Własne raporty.
 2. Stwórz własny raport.
 3. W kolumnie Liczba plików kliknij małą strzałkę, aby wyświetlić wszystkie wygenerowane raporty.
 4. Najedź kursorem na 3 kropki obok raportu i kliknij Wygeneruj link do pobrania.

 5. Pojawi się okienko umożliwiające wygenerowanie linku do raportu. Opcjonalnie możesz także zabezpieczyć go hasłem.

 6. Po wygenerowaniu linku do pobrania raportu możesz kliknąć obok niego opcję Kopiuj, aby udostępnić go innym. Jeśli utworzysz do niego hasło, będziesz mógł je również skopiować.

 7. Dodatkowo możesz kliknąć przycisk Wyślij link w okienku, aby wysłać ten raport e-mailem na dowolny lub wszystkie adresy nadawców dodane do Twojego konta GetResponse. Wybierz, kto powinien otrzymać ten raport, kliknij Zastosuj, a następnie Wyślij.