Jak tworzyć własne raporty w kontach MAX? MAX

Dzięki własnym raportom możesz otrzymywać automatycznie generowane raporty cykliczne lub jednorazowe, które zawierają wybrane przez Ciebie pola.

Jeśli nie posiadasz konta MAX, swoją instrukcję znajdziesz tutaj.

Tworzenie własnych raportów

Aby stworzyć własne raporty:

 1. Przejdź do Raporty.
 2. Kliknij Własne raporty > Stwórz własny raport. 3. Wprowadź Nazwę raportu (długości od 3 do 70 znaków).
 4. W sekcji Zawartość raportu wybierz rodzaj raportu. Masz do wyboru trzynaście rodzajów:
  • Raport statystyk wiadomości – dostarcza informacji o wszystkich wysłanych wiadomościach w wybranym przedziale czasu. Może zawierać różne informacje o wiadomościach, w tym o otwarciach, kliknięciach, wypisaniach, zwrotach i wiele innych.
  • Raport odrzuconych zapisów – dostarcza informacji o kontaktach, które zostały odrzucone po zapisaniu się na Twoją listę.
  • Raport rezygnacji z subskrypcji – dostarcza informacji o kontaktach, które wypisały się z Twojej listy. Może zawierać adresy e-mail tych osób, nazwę listy, nazwę wiadomości, w której użyli linku rezygnacji z subskrypcji, powód rezygnacji z subskrypcji i inne informacje.
  • Subscriber activity report – dostarcza informacji o aktywności kontaktów w wiadomościach: otwarciach wiadomości, kliknięciach linków, kliknięciach linków w mediach społecznościowych lub rezygnacji z subskrypcji przez link zawarty w wiadomości.
  • Raport zwrotów – dostarcza informacji o odrzuconych kontaktach.
  • Raport podsumowujący konto – zawiera podsumowanie informacji o subkontach dla właściciela konta.
  • Raport z aktywności użytkownika – zawiera podsumowanie informacji o użytkownikach dla właściciela konta.
  • Raport podsumowujący listę – zawiera podsumowanie wszystkich Twoich list. Raport będzie zawierał informacje dla każdej listy o wszystkich kontaktach, usuniętych kontaktach, całkowitym współczynniku otwarć i wiele innych.
  • Ogólna wydajność wiadomości według domeny – dostarcza informacji o domenach wysyłkowych, liczbie wiadomości wysłanych z określonych domen, liczbie kliknięć i otwarć wysłanych z nich wiadomości i wiele innych.
  • Raport uczestników webinaru – zawiera informacje o uczestnikach webinaru, takie jak ich adres e-mail, nazwa kontaktu, godzina połączenia z webinarem i wiele innych.
  • Raport kliknięć wiadomości – dostarcza informacji o konkretnych wiadomościach, ich nazwie, łącznej liczbie kliknięć, typie wiadomości, dacie wysłania i wiele innych.
  • Raport o błędach importu – zawiera listę adresów e-mail, które zostały odrzucone podczas importu oraz przyczynę odrzucenia.
  • Raport statystyk niepotwierdzonych kontaktów – zawiera informacje o niepotwierdzonych kontaktach, ich liczbie, adresie e-mail oraz nazwie listy, do której zostaną przypisani po kliknięciu w link potwierdzający


 5. Po wybraniu rodzaju raportu kliknij Wybierz pola do raportu, wybierz potrzebne pola i kliknij Zapisz ustawienia. 6. W sekcji Szczegóły harmonogramu wybierz częstotliwość, z jaką ma być generowany raport. Masz dwie opcje do wyboru:
  • Jednorazowy – raport ten zostanie wygenerowany tylko raz. Musisz określić Zakres dat (do 31 dni)  • Cykliczny – raport będzie generowany tak często, jak ustalisz w sekcji Częstotliwość. Oprócz częstotliwości należy określić godzinę raportu. 7. Możesz włączyć powiadomienia e-mail, abyśmy mogli powiadomić Cię, gdy Twój raport zostanie przygotowany. 8. Kliknij Generuj.

Zarządzanie własnymi raportami

Aby pobrać własny raport:

 1. Przejdź do Raporty.
 2. Kliknij Własne raporty.
 3. W kolumnie Liczba plików obok raportu, który Cię interesuje, zobaczysz liczbę. Po kliknięciu małej strzałki w dół obok niej zobaczysz wszystkie wygenerowane raporty własne. Możesz kliknąć Pobierz obok każdego z nich, aby go pobrać. Raporty wygasają w dniu i godzinie określonej w kolumnie Wygasa (po 7 dniach).

Aby edytować lub przywrócić raport własny:

 1. Przejdź do Raporty.
 2. Kliknij Własne raporty.
 3. Najedź kursorem na przycisk akcji obok raportu i kliknij Edytuj (dla cyklicznych raportów) lub Użyj ponownie (dla jednorazowych raportów).

Aby usunąć własny raport:

 1. Przejdź do Raporty.
 2. Kliknij Własne raporty.
 3. Najedź kursorem na przycisk akcji obok raportu i kliknij Usuń.