Jak mogę tworzyć i zarządzać wiadomościami w aplikacji mobilnej?

Aplikacje mobilne GetResponse, pozwalają stworzyć nową wiadomość tekstową, oraz wykorzystać istniejące już wiadomości do stworzenia nowej.

Jak stworzyć i wysłać wiadomość?

  1. Po otwarciu aplikacji, wybierz menu (3 horyzontalne linie) w lewym dolnym rogu.
  1. Przejdź do Email marketing.
  1. Wybierz + na dole strony, aby stworzyć nową wiadomość.
  1. Wprowadź ogólne informacje.
  1. W menu Dodaj odbiorców możesz wybrać całe listy lub poszczególne kontakty. Możesz również wysłać wiadomość do segmentów.

Po zakończeniu kliknij Zastosuj.

  1. Zaprojektuj wiadomość. Możesz użyć istniejącej wiadomości, lub stworzyć nową wiadomość tekstową.
  1. Wybierz opcje śledzenia. W razie potrzeby zaplanuj kiedy Twoja wiadomość ma być wysłana. Gdy ustawienia są gotowe, kliknij przycisk Wyślij.

Możesz również zapisać wiadomość jako wersję roboczą, klikając ikonę dyskietki w prawym górnym rogu.

Czy mogę sprawdzić wydajność moich newsletterów po ich wysłaniu?

Możesz sprawdzić szczegóły newslettera wchodząc do zakładki Email marketing i wybierając daną wiadomość. Pokażemy następujące statystyki:

  • Ogólne informacje: nazwa, temat, data wysłania, powiązana lista.

Ogólna wydajność: współczynnik dostarczalności, współczynnik otwarć, współczynnik kliknięć, współczynnik zwrotów, współczynnik zgłoszeń spamu i współczynnik wypisów.

Przez kliknięcie na Pokaż aktywność odbiorcy, zobaczysz listę wszystkich odbiorców danej wiadomości. Możesz również sprawdzić kto otworzył, kliknął, nie otworzył i nie kliknął.

Statystyki: liczba otwarć, kliknięć, zwrotów, wypisów i zgłoszeń spamu.

  • Kliknięte linki

Aby wyświetlić podgląd wiadomości, kliknij ikonę oka w prawym dolnym rogu.