Jak mogę tworzyć i zarządzać wiadomościami w aplikacji mobilnej?

Aplikacje mobile GetResponse, pozwalają stworzyć nową wiadomość tekstową, oraz wykorzystać istniejące już wiadomości do stworzenia nowej.

Jak stworzyć i wysłać wiadomość? 

Po otwarciu aplikacji, wybierz menu w lewym dolnym rogu i przejdź do Email marketing.

Wybierz + na dole strony, aby stworzyć nową wiadomość. Wprowadź nazwę, wybierz listę, nadawcę, oraz temat.

W menu Dodaj odbiorców, możesz wybrać całe listy, bądź poszczególne kontakty.

Po wybraniu odbiorców, przejdź do Zaprojektuj wiadomość. Możesz użyć istniejącej wiadomości, lub stworzyć nową wiadomość tekstową.

Jeśli wybierzesz istniejącą wiadomość, zaprezentowana zostanie lista wysłanych newsletterów, oraz wiadomości roboczych:

Jeśli wybierzesz nową wiadomość tekstową, w następnym kroku pojawi się edytor tekstu:

Kiedy Twoja wiadomość jest gotowa, wybierz opcje dodatkowe, i zaplanuj bądź wyślij wiadomość:

Jak mogę sprawdzić opublikowane już wiadomości?

W zakładce Newslettery, możesz wyświetlić opublikowane wiadomości. Przejdź do wiadomości aby wyświetlić jej podsumowanie.

W podsumowaniu wiadomości możesz sprawdzić statystyki wiadomości, wysłać ją ponownie, udostępnić, i wyświetlić jej podgląd.

W drugiej z zakładek, możesz wyświetlić i wysłać przygotowane wcześniej wersje robocze: