Jak dodać kod rabatowy do wiadomości?

Możesz dodać kod rabatowy do wiadomości utworzonej w nowym edytorze.

Jak dodać kod rabatowy do wiadomości?

Aby dodać kod rabatowy do wiadomości:

  1. Otwórz edytor wiadomości.
  2. W kategorii Ecommerce kliknij na element “Promo code”.

  3. Przenieś element do swojej wiadomości i upuść go w wybranym miejscu. Kod rabatowy utworzy nową sekcję, w której zostanie wyświetlony.

  4. Po dodaniu bloku do wiadomości wpisz kod.

Uwagi: Po kliknięciu na pole kodu w menu po prawej stronie można dokonać zmian ustawień m.in. czcionki, obramowania bloku, tła czy marginesów.

Jeśli posiadasz integrację z Shopify z kodami zniżkowymi utworzonymi w swoim sklepie, możesz wybrać kod zniżkowy Shopify z listy kodów.