Jak mogę stworzyć kod promocyjny Shopify w GetResponse?

Możesz zsynchronizować istniejące kody promocyjne Shopify z GetResponse lub utworzyć kod promocyjny Shopify w GetResponse. Kodów możesz użyć w wiadomościach utworzonych w nowym edytorze wiadomości.

Jak stworzyć kod promocyjny Shopify?

Aby stworzyć kod promocyjny:

 1. Połącz Shopify z GetResponse.
 2. Przejdź do zakładki Kody promocyjne w Narzędziach e-commerce.
 3. Wybierz Stwórz kod promocyjny.

 4. Wprowadź nazwę kodu promocyjnego i sam kod.
 5. Wybierz Zsynchronizuj z Shopify i wypełnij i wybierz wszystkie dostępne opcje:
  • Typ zniżki
   • Wybierz Odsetek, a następnie wprowadź wartość procentową w sekcji Wartość zniżki.
   • Wybierz Stała liczba, a następnie wprowadź wartość pieniężną w sekcji Wartość zniżki.
   • Wybierz Darmowa dostawa i Wartość zniżki zostanie wyłączona.
  • Jeśli chcesz ustawić wymóg minimalnego zakupu dla zniżki, w Wymagania minimalne zrób jedno z poniższych:
   • Wybierz Suma zamówienia, aby wymagać od klientów wydania minimalnej wartości zakupów, by zakwalifikować się do zniżki. Jeśli zniżka dotyczy specyficznego produktu lub kolekcji, wtedy tylko te produkty wliczają się do minimalnej wartości zakupów.
   • Wybierz Liczba przedmiotów, aby wymagać od klientów zamówienia minimalnej liczy przedmiotów, by zakwalifikować się do zniżki. Jeśli zniżka dotyczy specyficznego produktu lub kolekcji, wtedy tylko te produkty wliczają się do minimalnej liczby przedmiotów.
  • W sekcji Data rozpoczęcia zniżki wybierz datę i czas rozpoczęcia.
  • Jeśli chcesz ustalić datę końcową dla zniżki, kliknij Ustaw datę końcową i wybierz datę końcową zniżki.
  • Możesz również Nanieść limit na to, ile razy można użyć tego kodu promocyjnego poprzez włączenie tej opcji i wprowadzenie liczby.

 6. Kliknij Stwórz kod promocyjny.

Jak dodać kod promocyjny Shopify do wiadomości?

Aby dodać kod promocyjny Shopify do wiadomości:

 1. Otwórz edytor wiadomości.
 2. W kategorii Ecommerce znajdź element Promo code.

 3. Przenieś element do swojej wiadomości i upuść go w wybranym miejscu. Kod promocyjny utworzy nową sekcję, w której zostanie wyświetlony.

 4. Po dodaniu bloku do wiadomości wybierz kod.