Jak dodać SPF do domeny nadawcy w kontach MAX? MAX

Począwszy od lutego 2024 r., Gmail i Yahoo wprowadzają nowe wymagania dotyczące uwierzytelniania, które wymagają użycia własnej domeny uwierzytelnionej DKIM ze wzmocnionym DMARC.

GetResponse zdecydowanie zaleca wszystkim nadawcom używanie jako pola nadawcy adresów e-mail z własnych domów wysyłających oraz skonfigurowanie zarówno DKIM, jak i DMARC.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tych modyfikacji, zapoznaj się z naszym wpisem na blogu:
Zmiany w uwierzytelnianiu Gmaila i Yahoo: Wszystko, co musisz wiedzieć

SPF (Sender Policy Framework) wskazuje adresy IP upoważnione do wysyłania wiadomości e-mail z określonej domeny.

Możesz mieć nieograniczoną liczbę adresów nadawcy w wielu domenach. Każdy adres e-mail może być używany wielokrotnie z różnymi nazwami. Każda nowa domena, której używasz z adresami pola nadawcy, musi zostać uwierzytelniona za pomocą DKIM, SPF i DMARC.

Dowiedz się, jak dodać adres nadawcy do swojego konta.

W GetResponse istnieją dwa możliwe scenariusze.

Używanie domeny wysyłającej jako adresu nadawcy

Uwierzytelnianie odbywa się, gdy przekierowujesz domenę na nasze serwery nazw i nie są wymagane żadne dodatkowe kroki. Zobaczysz następujące informacje obok adresu nadawcy:Używanie innej domeny jako adresu nadawcy

Będziesz musiał uwierzytelnić domenę za pomocą SPF, DKIM i DMARC.
Tutaj znajdziesz instrukcje, jak uwierzytelnić za pomocą DKIM oraz jak ustawić rekord DMARC.

Aby dodać rekord SPF do swojej domeny, musisz dodać następujący rekord TXT do DNS swojej domeny:

Nazwa rekordu: twojadomenanadawcy.com

Typ: TXT

Wartość: v=spf1 a mx include:_spf.twojadomena.com -all

Jako nazwy rekordu powinieneś użyć domeny nadawcy, dla której dodawany jest SPF.

W wierszu wartości musisz użyć domeny wysyłającej.

Na przykład, jeśli Twoja domena nadawcy to myshop.com, a domena wysyłająca to mailing.myshop.com, rekord będzie wyglądał następująco:

Nazwa rekordu: myshop.com
Typ: TXT
Wartość: v=spf1 a mx include:_spf.mailing.myshop.com -all

Upewnij się, że masz tylko jeden rekord SPF dla każdej domeny, ponieważ posiadanie więcej niż jednego spowoduje niepowodzenie uwierzytelniania SPF. Jeśli masz już rekord SPF, możesz połączyć wartości w jeden wpis. Po prostu wstaw:

include:twojadomena.com tuż przed mechanizmem kończącym w tym rekordzie.

Na przykład, jeśli twój obecny rekord SPF wygląda tak:
v=spf1 a -all

zaktualizuj go do:
v=spf1 a include:yoursendingdomain.com -all

Rozwiązywanie problemów z błędem “Zbyt wiele wyszukiwań SPF”

Specyfikacja Sender Policy Framework (SPF) ogranicza liczbę wyszukiwań DNS do 10. Jeśli twój rekord SPF zawiera zbyt wiele mechanizmów “include”, ryzykujesz przekroczenie limitu 10 wyszukiwań.

Rozwiązaniem jest użycie mechanizmu “ip4” zamiast “include” w celu bezpośredniego określenia adresów IP. Nie wymaga on wyszukiwania DNS i dlatego nie wlicza się do tego limitu. Skontaktuj się z nami pod adresem support@getresponse-max.com, aby dowiedzieć się, jaki jest Twój przypisany adres IP.

Oznacza to, że zamiast podawać domenę wysyłającą(include:_spf.mailing.myshop.com), dodasz następujące informacje:

ip4:123.11.1.111

123.11.1.111 to miejsce, w którym podajesz swój adres IP.

Tutaj możesz znaleźć przydatne narzędzie do sprawdzenia, czy SPF został poprawnie zaimplementowany.

Popularne materiały