Jak maksymalizować dokładność walidacji numeru telefonu przez API?

Upewnij się, że wszystkie numery telefonu zawierają pełny format międzynarodowego numeru kierunkowego kraju, jak na przykład +1 lub +44.

System będzie ignorował znaki specjalne takie jak myślniki, kropki, nawiasy i spacje i poprawnie zweryfikuje numer.

Pamiętaj o tym, aby dodać numer kierunkowy kraju, gdy przesyłasz numer telefonu do GetResponse. Jeśli tego nie zrobisz, możemy nie zweryfikować numeru i nie pojawi się on w karcie kontaktu.

Jeśli nie masz możliwości dopilnowania, aby każdy numer telefonu przekazywany przez API zawierał numer kierunkowy, użyj następujących metod, aby zwiększyć dokładność:

  1. Przesyłaj pole dodatkowe: „kraj” w szczegółach kontaktu.
  2. Przesyłaj adres IP kontaktu przez API.

System podejmie próbę określenia kraju na podstawie powyższych pól (przyjmując priorytet punktu 1 nad 2). W ostateczności system założy, że numer kierunkowy subskrybenta jest taki sam jak ten podany w szczegółach Twojego konta.