Gdzie znaleźć i edytować ustawienia mojego konta?

Aby zarządzać ustawieniami konta, skieruj kursor na ikonę Profilu w prawym górnym rogu Pulpitu , aby pokazać rozwijane menu. Następnie wybierz opcję Zarządzaj kontem.

Skorzystaj z panelu po lewej stronie, aby przechodzić między poszczególnymi sekcjami:

  • Szczegóły konta

Tutaj sprawdzisz i zmienisz swoje imię, adres korespondencyjny, adres email, informacje na temat firmy, strefę czasową i format pokazywania czasu. Uwaga : Zmiana kraju Twojego konta nie jest możliwa z poziomu menu Szczegóły konta. Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta w celu otrzymania pomocy w tym zakresie.

  • Zmień hasło

Tutaj zmienisz hasło do swojego konta.

  • Adresy email

Tutaj dodasz adresy email nadawcy i ustawisz domyślny adres nadawcy.

  • Logo GetResponse

Tutaj sprawdzisz informacje dotyczące logo GetResponse.

  • Historia logowania

Sprawdź pełną historię logowań do Twojego konta.