Gdzie znaleźć i edytować ustawienia mojego konta?

Aby zarządzać ustawieniami konta, skieruj kursor na ikonę Profilu w prawym górnym rogu Pulpitu , aby pokazać rozwijane menu. Następnie wybierz opcję Zarządzaj kontem.

Skorzystaj z panelu znajdującego się po lewej stronie, aby przechodzić między poszczególnymi sekcjami:

  • Szczegóły konta

Tutaj sprawdzisz i zmienisz swoje imię, adres email, adres korespondencyjny, strefę czasową oraz informacje na temat swojej firmy.

Zmiana kraju Twojego konta nie jest możliwa z poziomu menu Szczegóły konta. Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta w celu otrzymania pomocy w tym zakresie.

  • Zmień hasło

Tutaj zmienisz hasło do swojego konta.

  • Adresy email

Tutaj dodasz adresy email nadawcy i ustawisz domyślny adres nadawcy.

  • Domeny landing pages

Dodasz tu swoją domenę lub subdomenę. Możesz je także usunąć, sprawdzić ich status oraz oraz ile landing pages jest aktualnie przypisanych do danej domeny.

  • Logo GetResponse

Tutaj sprawdzisz informacje dotyczące logo GetResponse. Jeśli posiadasz płatne konto, możesz zdecydować czy chcesz, aby było wyświetlane.

  • Tekst zdefiniowany

Dodaj swój tekst zdefiniowany, aby móc go w prosty sposób zawrzeć w swoich wiadomościach.

  • Historia logowania

Sprawdź pełną historię logowań do Twojego konta.

  • Pola zgody

Utwórz pola, aby móc zbierać zgodę na kontakt od swoich subskrybentów zanim dołączą do Twojej listy.

  • Weryfikacja dwuetapowa

Zabezpiecz swoje konto przed niechcianymi logowaniami za pomocą kodu weryfikacyjnego. Więcej informacji znajdziesz tutaj.