Gdzie sprawdzę wyniki testów A/B?

Możesz sprawdzić szczegółowe rezultaty testów A/B, ponieważ weryfikacja liczby otwarć i kliknięć może pomóc w zrozumieniu sposobu działania wiadomości i zaangażowania kontaktów.

Najważniejsze statystyki to wskaźniki otwarć i kliknięć.

 • Wskaźnik otwarć – Śledzenie otwarć to metoda pomiaru liczby kontaktów, które otworzyły (lub obejrzały) Twoją wiadomość. W koncie zobaczysz ten wskaźnik przedstawiony procentowo. Obliczany jest poprzez podzielenie liczby otwartych wiadomości przez całkowitą liczbę wysłanych wiadomości. Zwroty nie są liczone. Więcej informacji uzyskasz tutaj.
 • Wskaźnik kliknięć – Śledzenie kliknięć to metoda pomiaru liczby kontaktów, które kliknęły jakikolwiek link w Twojej wiadomości. Wskaźnik przedstawiany jest procentowo. Jest on obliczany poprzez podzielenie liczby kliknięć przez liczbę wysłanych wiadomości. Więcej informacji uzyskasz tutaj.

Gdzie mogę sprawdzić statystyki?

Statystyki możesz sprawdzić na dwa sposoby.

W sekcji Email marketing:

 1. Przejdź do zakładki Email marketing > Testy A/B.
 2. W tej zakładce, po prawej stronie nazwy wiadomości, zobaczysz sumaryczny wskaźnik otwarć i kliknięć.
 1. Możesz również zobaczyć otwarcia i kliknięcia dla każdego z wariantów, rozwijając widok pod nazwą wiadomości.
 1. Aby zobaczyć porównanie wariantów wraz ze szczegółowymi informacjami, kliknij Wyświetl raport najlepszej wiadomości.
 1. Aby zobaczyć szczegółowe informacje, najedź kursorem na Menu akcji (3 kropki) po prawej stronie nazwy wiadomości i kliknij Wyświetl raport.

Z pulpitu:

 1. Kliknij Raporty w górnym menu, aby otworzyć zakładkę ze statystykami.
 2. Możesz wybrać zakres czau po prawej stronie i powiązaną listę z rozwijalnego menu po lewej stronie, aby ograniczyć liczbę wiadomości. Strona załaduje dane.
 3. Wybierz wiadomość A/B test, której statystyki chcesz sprawdzić. Kliknij Zastosuj i poczekaj na załadowanie danych.
 1. Możesz sprawdzić szczegółowe informacje na temat współczynnika otwarć, kliknięć, zwrotów, zgłoszeń spamu i wypisów.