Czy mogę ręcznie dodać kontakt do cyklu autorespondera? Video

Napisy po polsku

Jeśli chcesz dodać konkretny kontakt do cyklu autorespondera, przenieś go do listy połączonej z cyklem autorespondera i upewnij się, że zaznaczysz opcję Dodaj do cyklu autoresponderów dnia:. Tutaj uzyskasz więcej informacji na temat przenoszenia kontaktów.

W przypadku pojedynczych kontaktów możesz również kliknąć ich adres email i edytować sekcję Dzień cyklu autoresponderów, wpisując dzień, od którego chcesz, aby rozpoczęli cykl.

Dzień cyklu autorespondera.

Nasz system nie uruchomi autoresponderów dla kontaktów, które czekały, aby je otrzymać, jeśli edytujesz wiadomość i klikasz Zapisz i publikuj.

Na przykład: wiadomość miała wyjść w dniu 0 w czwartek, a kontakty zapisały się w środę (co automatycznie ustawia je w kolejce do otrzymania wiadomości z dnia 0 do następnego dnia). Jeśli edytujesz wiadomość i klikasz Zapisz i publikuj (nawet jeśli nie dokonasz zmian), spowoduje to wyrzucenie kontaktu z kolejki i taki kontakt nie otrzyma wtedy wiadomości.