Czy mogę ręcznie dodać kontakt do cyklu autorespondera? Video

Napisy po polsku

Jeśli chcesz dodać konkretny kontakt do cyklu autorespondera, przenieś go do listy połączonej z cyklem autorespondera i upewnij się, że zaznaczysz opcję Dodaj do cyklu autoresponderów dnia:. Tutaj uzyskasz więcej informacji na temat przenoszenia kontaktów.

W przypadku pojedynczych kontaktów możesz również kliknąć ich adres email i edytować sekcję Dzień cyklu autoresponderów, wpisując dzień, od którego chcesz, aby rozpoczęli cykl.

Nasz system nie uruchomi autoresponderów dla kontaktów, które czekały, aby je otrzymać, jeśli edytujesz wiadomość i klikasz Zapisz i publikuj.

Na przykład: wiadomość miała wyjść w dniu 0 w czwartek, a kontakty zapisały się w środę (co automatycznie ustawia je w kolejce do otrzymania wiadomości z dnia 0 do następnego dnia). Jeśli edytujesz wiadomość i klikasz Zapisz i publikuj (nawet jeśli nie dokonasz zmian), spowoduje to wyrzucenie kontaktu z kolejki i taki kontakt nie otrzyma wtedy wiadomości.