Czy mogę dodać linki do pól dodatkowych?

Istnieją dwie metody dodawania linków do pól dodatkowych. Możesz stworzyć:

  • pole dodatkowe typu adres URL To pole podlegające walidacji i pozwala wprowadzić adres strony internetowej.
  • pole tekstowe wraz z tagiem <a>, który pozwala podlinkować część tekstu do zewnętrznej strony. Tę metodę można wykorzystać w polach tekstowych typu checkbox.

Następnie możesz dodać tak utworzone pola dodatkowe do formularzy i landing pages.

W tym artykule wyjaśnimy, w jaki sposób dodać link do pola tekstowego. Jeśli chcesz uzyskać ogólne instrukcje tworzenia pól dodatkowych (również pól typu adres URL), przejdź do artykułu Jak tworzyć pola dodatkowe i jak z nich korzystać?

Jeżeli chcesz dodać pola zgód i stworzyć odnośnik do Twojej polityki prywatności, przejdź do artykułu Jak tworzyć pola zgody i jak z nich korzystać.

Tworzenie pola checkbox

1. Zaloguj się do konta GetResponse i przejdź do menu Kontakty, a następnie wybierz zakładkę Pola dodatkowe w górnej części ekranu.
2. Kliknij przycisk Dodaj pole dodatkowe.
3. Wprowadź nazwę pola. Przykład: „checkbox_z_linkiem_do_regulaminu”. Pamiętaj o zasadach nazewnictwa pól dodatkowych.

4. Wybierz Tekst jako rodzaj pola.

5. Wybierz jedno z pól w formacie wielokrotnego wyboru.

6. W sekcji wyborów wpisz tekst, który chcesz wyświetlić potencjalnym subskrybentom.

Jeśli chcesz zawrzeć w tekście link, dodaj do treści tag HTML <a>, na przykład:

Zamień link z powyższego przykładu na swój własny link i zmodyfikuj tekst, który ma być podlinkowany. Pamiętaj o zawarciu protokołu https:// na początku linku. Używaj tylko apostrofów (‚ ‚) wewnątrz całego tagu HTML. Podlinkowany dokument lub strona otworzą się w osobnym oknie przeglądarki.

7. Kliknij przycisk Zapisz.
Utworzone pola dodatkowe pojawią się na liście pól dodatkowych Zdefiniowanych przez użytkownika na stronie Zarządzania tymi polami.

Powtórz kroki 2-7, aby stworzyć wymaganą liczbę pól dodatkowych.

Dodawanie pola do formularzy i landing pages

Po stworzeniu pola typu checkbox możesz je dodać do formularzy i landing pages.

Landing pages

Poniższe kroki pokazują, jak dodać pole typu checkbox w edytorze landing pages:

1. Przejdź do zakładki Landing pages, a następnie kliknij przycisk Utwórz stronę.
2. Wybierz szablon.
3. W nowym okienku wprowadź nazwę strony i kliknij przycisk Użyj szablonu. Dzięki temu otworzysz edytor szablonu.
4. Znajdź formularz zapisu i kliknij go raz, aby pojawiły się narzędzia edycyjne.
5. Kliknij przycisk Pola formularza.
6. Znajdź na liście pole dodatkowe, które chcesz dodać. Włącz dla tego pola opcję Wymagane.
7. Kliknij przycisk OK, aby dodać pole dodatkowe do formularza i wrócić do edytora.

Teraz możesz dokończyć edycję strony.

Formularze

Poniższe kroki pokazują, jak dodać pole typu checkbox w edytorze formularzy:

  1. Przejdź do zakładki Formularze, a następnie kliknij przycisk Stwórz formularz.
  2. Wybierz w kreatorze formularzy szablon, którego chcesz użyć.
  3. Znajdź sekcję Twoje pola dodatkowe w zakładce Pola. Przeciągnij i upuść do obszaru roboczego pole dodatkowe, którego chcesz użyć. Możesz zmienić sposób wyświetlania pól przy użyciu opcji dostępnych w zakładkach Layout oraz Styl.