CPM

CPM to skrót od Cost Per Mille, wskaźnika używanego w reklamie do pomiaru kosztu dotarcia do 1000 widzów lub użytkowników. Pomaga reklamodawcom zrozumieć efektywność kosztową ich kampanii.

Określając ilościowo koszt związany z dostarczeniem tysiąca wyświetleń, CPM umożliwia reklamodawcom porównywanie kosztów w różnych kanałach, zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych. Ta wszechstronność sprawia, że jest to cenne narzędzie do optymalizacji alokacji budżetu i maksymalizacji wpływu kampanii.

W kontekście reklamy cyfrowej platformy takie jak Google i Facebook uwzględniają CPM w swoich modelach wyceny reklam. Reklamodawcy w Google Ads mogą korzystać z CPM, aby zrozumieć koszt tysiąca wyświetleń reklamy, podczas gdy Facebook Ads wykorzystuje CPM do określenia kosztów związanych z dotarciem do tysiąca użytkowników. Ta integracja CPM pozwala reklamodawcom na strategiczne zarządzanie budżetami i ocenę skuteczności ich kampanii online na tych znanych platformach.

Popularne materiały