eCPM

eCPM, czyli efektywny koszt za tysiąc wyświetleń, to kluczowy wskaźnik w obszarze reklamy internetowej, który dostarcza wgląd w wyniki finansowe kampanii reklamowych online. Termin „mille” pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego tysiąc, a eCPM w zasadzie kwantyfikuje szacowane zarobki, jakie wydawca może oczekiwać wygenerować za każdy tysiąc wyświetleń reklamy.

W złożonym środowisku reklamy internetowej eCPM pełni rolę kluczowego wskaźnika efektywności i rentowności kampanii reklamowej. Metryka ta jest obliczana poprzez podzielenie całkowitych zarobków z reklam przez całkowitą liczbę wyświetleń, a następnie pomnożenie wyniku przez 1000.

Tu, „Całkowite Zarobki” oznaczają ogólny dochód wygenerowany z reklam, a „Całkowite Wyświetlenia” reprezentują łączną liczbę razy, kiedy reklama jest wyświetlana użytkownikom.

Metryka eCPM umożliwia reklamodawcom i wydawcom ocenę i porównanie względnej skuteczności różnych kampanii reklamowych lub kanałów. Zapewnia ona znormalizowaną miarę, która ułatwia ocenę generowania dochodów na różnych platformach, umożliwiając kontrahentom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących alokacji zasobów i optymalizacji strategii reklamowych.

Poprzez skupienie się na dochodzie generowanym za tysiąc wyświetleń, eCPM pomaga reklamodawcom i wydawcom ocenić efektywność kosztową swoich kampanii i zidentyfikować obszary do poprawy. Warto zauważyć, że chociaż eCPM jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem w branży reklamowej, w podobnych kontekstach stosuje się także różnice, takie jak RPM (Dochód za tysiąc wyświetleń), podkreślając ciągłe znaczenie tych metryk w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku reklamy cyfrowej.