Co to jest Asystent AI i jak z niego korzystać?

Funkcja Asystenta AI jest dostępna tylko dla darmowych kont testowych i dla wszystkich kont płatnych. Użytkownicy kont darmowych, w których upłynął 30-dniowy okres premium, muszą ulepszyć konto do planu płatnego, aby móc używać tej funkcji.

Asystent AI to funkcja, która pomaga Ci pisać i dostosowywać tekst w Twoich Newsletterach, Autoresponderach i wiadomościach Automation stworzonych w naszym nowym edytorze.

Podczas używania naszego edytora wiadomości, możesz znaleźć Asystenta AI tutaj, klikając na blok tekstu:
Używanie Asystenta AI do generowania tekstu

Kiedy użyjesz Asystenta AI w pustym bloku tekstowym, zobaczysz okienko, w którym będziesz mógł wpisać podpowiedź instruującą AI, co ma napisać. AI wygeneruje dla Ciebie zupełnie nowy tekst.

Twoja podpowiedź może zawierać do 300 znaków łącznie ze spacjami. Przykłady i wskazówki dotyczące pisania podpowiedzi dla AI można znaleźć w naszym artykule Pisanie podpowiedzi dla Asystenta AI.

Dostosowywanie tekstu z Asystentem AI

Kiedy używasz Asystenta AI w bloku, który już zawiera jakiś tekst, możesz użyć AI, aby:

  • Dodać szczegóły
  • Skrócić
  • Wydłużyć
  • Zmienić ton
  • Uprościć
  • Poprawić pisownię i gramatykę
  • Przetłumaczyć
  • Zdefiniować własną zmianę

Popularne materiały