Jak napisać podpowiedź dla Asystenta AI?

Pisząc podpowiedzi dla Asystenta AI, musisz pamiętać o kilku ogólnych zasadach. Nie są one niezawodne, a AI nadal może popełniać błędy. Stanowią one jednak punkt wyjścia do pisania skutecznych podpowiedzi:

Język

AI jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju. Aby pomóc mu lepiej zrozumieć Twoje oczekiwania:

 • Zaczynaj zdania od czasowników.
 • Staraj się, by zdania były krótkie. Nie ma ścisłych wytycznych dotyczących optymalnej długości, ale staraj się ograniczyć do 15 słów dla lepszej czytelności.
 • Jeśli masz do przekazania wiele informacji, rozważ użycie wypunktowania lub listy numerowanej.

Instrukcje

Zacznij od jasnych instrukcji, których ma przestrzegać AI. Ponieważ AI wciąż się uczy, jeśli dostarczysz złożone instrukcje, może na podstawie swojej oceny nadać priorytet niektórym regułom i określić, które informacje są najbardziej istotne.

 • Używaj czasowników aktywnych, aby poinformować AI, co ma zrobić, na przykład “Napisz akapit”, “Napisz wiadomość powitalną” lub “Napisz opis produktu”
 • Jeśli masz konkretne oczekiwania co do wyników AI, uwzględnij je w podpowiedzi. Na przykład, możesz powiedzieć “Napisz 3 akapitową wiadomość powitalną”
 • Poinformuj AI, czego nie robić, używając wyrażeń takich jak “Unikaj używania języka [opis]”, “Nigdy nie wspominaj o […]” lub “Ignoruj…”

Szczegóły

Szczegóły w podpowiedzi są jak składniki, które dostarczasz AI, aby stworzyć pożądany tekst. Mogą one obejmować:

 • Nazwę Twojej firmy
 • Nazwę Twojego produktu
 • Korzyści z używania Twojego produktu
 • Szczegóły produktu
 • Docelowych odbiorców
 • Ton treści
 • Oczekiwany wynik

Podaj konkretne instrukcje dla AI dotyczące sposobu, w jaki ma wykorzystywać szczegóły. AI może być kreatywny i przyjmować założenia, więc ważne jest, aby wyraźnie określić korzyści produktu, o których chcesz, aby AI wspomniał.

Testowanie i udoskonalanie podpowiedzi

Na początek możesz zacząć od prostej podpowiedzi skupiającej się na 1-3 głównych punktach, które AI ma zapamiętać. Następnie oceń wyniki i zdecyduj, które aspekty chcesz, aby AI zachował, a które wymagają poprawy. Postępuj zgodnie z zasadami jasnych i bezpośrednich instrukcji, pozwalając AI na powtarzanie i poprawę w czasie.

Pomysły na podpowiedzi

Oto kilka przykładowych podpowiedzi, które pomogą Ci rozpocząć pisanie wiadomości generowanych przez AI. Pamiętaj, aby dostosować i wypełnić symbole zastępcze konkretnymi danymi, aby tworzyć spersonalizowane i angażujące wiadomości mailowe:

Wiadomość powitalna

“Napisz powitalną wiadomość mailową do [nowych subskrybentów/klientów/docelowych odbiorców] przedstawiającą im [nazwę Twojej firmy]. Dołącz informacje o [produktach lub usługach] i zachęć ich do [podjęcia określonego działania/dołączenia do społeczności].”

Wiadomość e-mail z promocją sezonową

“Napisz wiadomość mailową do [docelowych odbiorców] ogłaszającą [sezonową promocję/sprzedaż/zniżkę]. Podkreśl [konkretny produkt/ofertę] i wyjaśnij korzyści, jakie zapewnia. Dołącz atrakcyjne wezwanie do działania, aby [zachęcić do zakupów/odwiedzenia witryny].”

E-mail wprowadzający do kursu

“Napisz e-mail do [uczestników kursu/uczniów] wprowadzający ich do [nazwa/numer kursu]. Przedstaw przegląd treści kursu, kluczowe tematy i cele edukacyjne. Uwzględnij szczegóły dotyczące [struktury kursu/czasu trwania/zasobów] i wyjaśnij, jak [uzyskać dostęp do materiałów/zaangażować się w kurs].”

Zaktualizuj wiadomość e-mail

“Napisz wiadomość e-mail z aktualizacją do [odbiorców docelowych] dotyczącą [konkretnej aktualizacji lub ogłoszenia]. Uwzględnij szczegóły dotyczące [co się zmieniło/co nowego], wyjaśnij powody aktualizacji i podkreśl korzyści, jakie przyniesie. Zachęć odbiorców do [podjęcia konkretnych działań lub przekazania opinii] w związku z aktualizacją.”

Pozdrowienia sezonowe

“Napisz e-mail z pozdrowieniami sezonowymi do [odbiorców]. Rozpocznij e-mail od wyrażenia ciepłych życzeń z okazji bieżącego okresu świątecznego. Podziel się wyrazami uznania, zastanów się nad [osiągnięciami lub zdarzeniami] i wyraź wdzięczność za [wsparcie/zaangażowanie odbiorców]. Uwzględnij [konkretną ofertę lub rabat], jeśli dotyczy, i zachęć odbiorców do [świętowania/dzielenia się radością/uczestniczenia w aktywności związanej z porą roku].”

E-mail urodzinowy

“Napisz urodzinową wiadomość e-mail do [klienta/subskrybenta]. Zacznij od złożenia ciepłych życzeń z okazji ich wyjątkowego dnia i wyrażenia wdzięczności za ich ciągłe wsparcie. Zaoferuj [ekskluzywną ofertę/zniżkę] lub [spersonalizowany prezent/nagrodę] jako wyraz wdzięczności. Zaproś ich do [świętowania/dokonania zakupu/skorzystania ze specjalnego profitu] w dniu ich urodzin i zachęć ich do [podzielenia się ofertą z przyjaciółmi i rodziną].”

Złożone podpowiedzi

Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad wynikiem i nie chcesz, aby AI zbytnio wypełniał puste pola, możesz dodać więcej informacji do podpowiedzi. Oto przykład:

Wiadomości powitalne

“Napisz powitalną wiadomość mailową do [nowych subskrybentów/klientów/odbiorców docelowych] przedstawiającą im [nazwę Twojej firmy]. Dołącz informacje o [produktach lub usługach] i zachęć ich do [podjęcia określonego działania/dołączenia do społeczności].

Szczegóły:

 • Szczegóły produktu: [Podaj krótki opis swojego produktu]
 • Korzyści: [Wymień kluczowe korzyści wynikające z korzystania z produktu]
 • Docelowi odbiorcy: [Opisz docelowych odbiorców Twojego produktu]

Zachowaj przyjazny i informacyjny ton. Unikaj używania technicznego żargonu. Dołącz wyraźne wezwanie do działania na końcu wiadomości.”

Sezonowa wiadomość promocyjna

“Napisz wiadomość mailową do [docelowych odbiorców] ogłaszającą [sezonową promocję/sprzedaż/zniżkę]. Podkreśl [konkretny produkt/ofertę] i wyjaśnij korzyści, jakie zapewnia. Dołącz atrakcyjne wezwanie do działania, aby [zachęcić do zakupów/odwiedzenia witryny].

Szczegóły:

 • Nazwa firmy: [nazwa firmy]
 • Nazwa produktu: [nazwa produktu]
 • Szczegóły produktu: [Podaj krótki opis produktu i jego funkcjonalności]
 • Korzyści: [Podkreśl główne korzyści wynikające z używania nowego produktu]
 • Docelowi odbiorcy: [Opisz docelowych odbiorców produktu]

Zachowaj ekscytujący i przekonujący ton. Podkreśl unikalne punkty sprzedaży produktu. Nie wymyślaj szczegółów produktu.”