Ogłoszenie planu podziału GetResponse Sp. z o.o.

Zarząd spółki GetResponse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000187388, NIP 9581468984, REGON: 19299825100000, działając na podstawie art. 535§3 kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym do publicznej wiadomości plan podziału spółki GetResponse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 23 grudnia 2015 r. Podział zostanie dokonany w trybie art. 529§1 ust. 4 kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie). W wyniku podziału planowane jest powstanie nowo zawiązanej spółki ClickMeeting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Plan podziału został bezpłatnie udostępniony dnia 30.12.2015 do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

“Twórz doskonałe produkty i nieustannie podnoś poprzeczkę” – to jedna z naszych kluczowych wartości organizacyjnych, którą kierujemy się w codziennych działaniach. Od wielu lat, pozwala nam ona na tworzenie i rozwijanie cenionych na całym świecie produktów. Z GetResponse i ClickMeeting korzysta już ponad 400 tys. klientów ze 183 krajów.

Rok 2016 to czas kolejnych wyzwań i następny etap rozwoju naszej firmy. Szybki wzrost i znakomite wyniki ClickMeeting zmobilizowały nas do podjęcia decyzji o wydzieleniu tego produktu jako odrębnej firmy. Wierzymy, że nowa, niezależna forma działalności ClickMeeting, pozwoli na zaoferowanie klientom rozwiązania do organizacji Webinarów i Videokonferencji o jeszcze lepszej jakości i większej użyteczności.

Zarząd GetResponse Sp. z o.o.

O firmie

GetResponse obsługuje ponad 350 000 klientów z 182 krajów, dostarczając ponad miliard wiadomości miesięcznie, osiągając dostarczalność na poziomie 99,5%. Do klientów firmy należą m.in. Marriott, Intercontinental, Apart, Avon, Carrefour, Polkomtel oraz setki innych dynamicznie rozwijających się firm.

Kontakt