Szara lista

W odróżnieniu od listy zablokowanych, szara lista jest traktowana głównie jako wykaz ostrzegawczy. Zawiera adresy IP, URL oraz / lub informację o nadawcy, którą odbiorca może chcieć śledzić lub obserwować. Jeśli nadawca znajduje się na szarej liście, nie zauważy znaczącej różnicy w dostarczalności swoich wiadomości.

Innym zastosowaniem szarej listy jest sytuacja, gdy wiadomość zostaje zwrócona serwerowi nadawcy z kodem błędu oznaczającym tymczasowe problemy z odebraniem maila. Serwer po pewnym czasie (zależnym od ustawień serwera nadawcy) ponowi próbę wysłania wiadomości, która tym razem zostanie przyjęta przez serwer odbiorcy. GetResponse jest tak skonfigurowane, aby automatycznie ponawiać próbę wysyłki dla optymalizacji wysyłek.

Lista zablokowanych funkcjonowała pod nazwą „czarna lista”.