Jak zarządzać klientami w cyklu sprzedaży?

Możesz przenosić klientów pomiędzy poszczególnymi etapami lub całkowicie usuwać ich z cyklu sprzedaży

Jak przenosić klientów z jednego etapu na drugi?

Możesz to zrobić na kilka sposobów, w zależności od tego jakiego widoku używasz.

Przenoszenie klientów w widoku etapów

Możesz użyć opcji przeciągnij i upuść, aby przenieść klientów:

  • pojedyncze kafelki klientów z jednego etapu na drugi
  • wiele kafelek klientów z jednego etapu na drugi. Kliknij na kafelki klienta, które chcesz przenieść i przeciągnij je do wybranego etapu. Kiedy skończysz kliknij Odznacz wszystkie. Możesz również kliknąć na indywidualne kafelki, jeśli chcesz odznaczyć tylko wybrane.

W celu przeniesienia klientów z różnych etapów do wybranego etapu, kliknij na kafelkę klienta aby ją zaznaczyć i kliknij na Przenieś klientów na etap. W okienku, które się pojawi, wybierz etap i kliknij Przenieś klientów.

Przenieś klientów na etap.

Przenoszenie klientów w widoku klientów:

  • Najedź kursorem na menu Akcji i wybierz Przenieś na etap. W okienku wybierz etap. Ta metoda sprawdza się przy przenoszeniu pojedynczych klientów.
  • Wybierz kliku klientów i kliknij na Przenieś klientów na etap. Możesz zaznaczyć pojedyncze pola lub wybrać pole na górze, aby zaznaczyć wszystkich wyświetlonych klientów.

Jak usunąć klientów z cyklu sprzedaży?

Możesz to zrobić na kilka sposobów, w zależności od tego jakiego widoku używasz.

W widoku etapów, najedź kursorem na menu Akcji. Wybierz Usuń i potwierdź, że chcesz usunąć klienta.

W widoku klientów, możesz:

  • Najedź kursorem na menu Akcji i wybierz Usuń. Potwierdź, że chcesz usunąć klienta. Ta metoda sprawdza się przy usuwaniu pojedynczych klientów.
  • Wybierz kliku klientów i kliknij na Usuń klientów. Możesz zaznaczyć pojedyncze pola lub wybrać pole na górze, aby zaznaczyć wyszstkich wyświetlonych klientów.