Jak edytować szczegóły klienta?

Kiedy dodajesz klientów do cyklu sprzedaży, jedyną wymaganą informacją jest nazwa klienta i etap, do którego chcesz go dodać. Dodatkową informacją jaką możesz załączyć jest data zamknij do, opiekun klienta, wartość sprzedaży oraz waluta. Podczas pracy z klientami, będziesz się o nich więcej dowiadywał, nawiążesz z nimi kontakt i będziesz go podtrzymywał. Z uwagi na ten fakt, będziesz chciał dodawać o nich informacje, lub edytować dane już zapisane. Tak samo jak Zdarzenia i komentarze w Szczegółach klienta.

Edytowanie klientów z widoku etapu.

  1. Odnajdź klienta, którego szczegóły chcesz edytować. Najedź kursorem na menu Akcji na karcie i kliknij Edytuj.
  2. Edytuj etykietę. Możesz też wpisać lub edytować datę zamknij do, opiekuna klienta, wartość i walutę. Twoje zmiany zostaną zapisane automatycznie, kiedy klikniesz w inne miejsce na tej stronie.
  3. Kliknij Dodaj zdarzenie, aby ustawić przypomnienie o tym by wysłać email, wykonać rozmowę telefoniczną lub na temat spotkania. Możesz też dodać własne wydarzenie w kategorii inne. Aby dodać więcej informacji w tym miejscu, wybierz datę i godzinę i kliknij Zapisz. Możesz dodać do 6 zdarzeń.
    Zdarzenia tworzą plan dla klienta, który możesz podejrzeć w zakładce Kalendarz. Przejdź do Menu>>Prosty CRM>>Kalendarz, aby uzyskać podgląd zdarzeń utworzonych dla klientów.
    kalendarz i plan.
  4. Wpisz dodatkowe informacje w polu do tego przeznaczonym.

Możesz przejrzeć pola dodatkowe przypisane każdemu klientowi. Jednak w miejscu tym nie będziesz mógł przypisać do niego nowego pola dodatkowego.

Kliknij na Historia klienta, aby zobaczyć wszystkie zmiany, takie jak dodanie do cyklu, dodawanie lub usuwanie z etapu jak również dodawanie lub usuwanie notatek.

Edytowanie klientów w widoku listy.

  1. Odnajdź klienta, którego szczegóły chcesz edytować. Najedź kursorem na menu Akcji i wybierz Edytuj.

Wykonaj kroki 2-4 wyjaśnione w sekcji Edytowanie klientów z widoku etapu.