Czym jest etap?

Etap to podstawowa składowa część cyklu sprzedaży. Reprezentuje on dany krok w procesie sprzedaży lub innej interakcji biznesowej, którą opracowałeś dla swoich aktualnych lub potencjalnych klientów. Każdy etap powinien nosić nazwę, która najlepiej odzwierciedla to co chcesz osiągnąć w odniesieniu do klientów, których do tego etapu dodasz.

W GetResponse, etapy dzielą się na dwie kategorie, otwarte i zamknięte:

  • Etapy otwarte mogą nosić nazwy takie jak Nowy – zakwalifikowany, Prezentacja, Propozycja, lub Negocjacje
  • Etapy zamknięte można podzielić na Pozyskany and Utracony. Oba etapy są automatycznie uwzględnione w szablonie, od którego rozpoczynamy budowanie cyklu sprzedaży. Możesz dodać trzeci rodzaj zamkniętego etapu, który zwykle nosi nazwę Zamrożony.

Cykl sprzedaży daje możliwość ręcznego przenoszenia klientów z jednego etapu na drugi, celem odzwierciedlenia ich postępów w procesie. W zakładce Wyszukiwanie kontaktów, możesz wyszukać kontakty, które zostały dodane do cyklu sprzedaży jako klienci. Możesz tak ustawić wyszukiwanie zaawansowane, aby odnaleźć kontakty w określonym cyklu i etapie, a później zapisać kryteria wyszukiwania jako segment.

Każdy nowy cykl sprzedaży domyślnie składa się z 5 etapów – 3 otwarte i 2 zamknięte. Każdy cykl może zawierać maksymalnie 17 otwartych i 3 zamknięte etapy. Możesz dodawać i usuwać etapy, kiedy uznasz to za stosowne.

Jak dodać etap?

Na początku wybierz Edytuj etapy i zdecyduj, jak chcesz edytować cykl sprzedaży.

Edytuj etapy.

  1. Wybierz Dodaj otwarty etap, aby dodać nowy etap. Nowe etapy dodawane są na początku cyklu, ale możesz przeciągnąć je w inne miejsce.
  2. Wybierz Dodaj zamknięty etap, aby dodać etap na końcu cyklu. Nie ma możliwości zmiany miejsca etapu zamkniętego w cyklu.
    opcje edycji etapów.

Jak zmienić kolejność etapów?

Najedź kursorem na ikonę przesuwania nad nazwą etapu. Kliknij i przeciągnij etap w nowe miejsce.

ikona przesuwania etapu.

Jak usunąć etap?

Wybierz Zakończ edycję. Opcja Usuń etap będzie dostępna w menu Akcji.

Usuń etap.

Jakie akcje można wykonać w etapach?

Dostępne są dodaj klientów, wyślij wiadomość, and eksportuj kontakty. Najedź kursorem na menu Akcji i wybierz co chcesz zrobić.

Menu akcji.

Uwaga: Jeśli chcesz wyeksportować wszystkich klientów, którzy aktualnie znajdują się w cyklu, przejdź do zakładki Zarządzaj cyklami sprzedaży i wybierz Eksportuj dane klientów z menu Akcji po prawej stronie cyklu.

eksportuj dane klientów.