Czym jest cykl sprzedaży?

Cykl sprzedaży jest wizualną reprezentacją procesu sprzedaży lub innych interakcji biznesowych, które opracowałeś dla swoich aktualnych lub potencjalnych klientów. Składowe części cykli to etapy, które reprezentują kolejne kroki w procesie. Etapy dzielą się na dwie kategorie: otwarte i zamknięte. Najkrótszy cykl, jaki możesz stworzyć składa się z jednego otwartego etapu i dwóch zamkniętych. Najdłuższy może mieć aż 17 otwartych etapów i 3 zamknięte.

Cykle można wyświetlać w widoku etapów i w widoku klientów. Widok etapów pozwala na podgląd całego procesu, edytowanie etapów i szczegółów klientów, przeciąganie i upuszczanie kafelek klientów pomiędzy etapami. Widok klientów daje możliwość podglądu listy wszystkich klientów. Tutaj można również wykonywać zbiorowe akcje, takie jak usuwanie wielu klientów na raz oraz przenoszenie ich pomiędzy etapami.

Jak utworzyć cykl sprzedaży?

Gdy zaczniesz tworzyć cykl sprzedaży, zobaczysz szablon, który możesz wykorzystać w przedstawionej postaci lub dostosować go do swojego procesu. Szablon składa się z 3 otwartych i 2 zamkniętych etapów, które noszą nazwy Nowy – zakwalifikowany, Negocjacje, Oferta, Pozyskany oraz Utracony. Możesz zmienić te nazwy według swoich potrzeb.

Aby utworzyć cykl sprzedaży:

1. Przejdź do Menu>>Prosty CRM i kliknij Utwórz cykl sprzedaży.
2. Wpisz nazwę cyklu, we właściwym miejscu.
3. Dodaj nowe etapy, jeśli chcesz zmodyfikować szablon cyklu:

  • Kliknij na Dodaj otwarty etap aby dodać więcej otwartych etapów. Każdy nowy etap, zostanie dodany na początku cyklu.
  • Kliknij na Dodaj zamknięty etap aby dodać kolejny zamknięty etap dla zamrożonych klientów.

4. Aby zmienić nazwę etapu, usuń aktualną nazwę i wpisz nową.
5. Kliknij zapisz aby ukończyć tworzenie cyklu.

Teraz możesz dodawać kafelki klientów do cyklu.

Czy mogę edytować istniejące cykle?

Zakładka zarządzaj cyklami sprzedaży daje możliwość podglądu i edycji istniejących cykli. Najedź kursorem na menu Akcji z prawej strony, aby wyświetlić dostępne opcje.

Aby edytować cykl sprzedaży:
1. Najedź kursorem na menu Akcji z prawej strony, aby wyświetlić dostępne opcje.

Menu Akcji.

2. Wybierz Otwórz (lub w ramach szybkiego dostępu, kliknij w nazwę cyklu sprzedaży).
3. Wybierz Edytuj etapy obok nazwy cyklu sprzedaży.
Edytuj etapy.

Teraz dostępne będą opcje dodawania, usuwania, przestawiania i zmiany nazwy etapów.

opcje edycji etapów.

Uwaga: Nie ma możliwości usunięcia etapów o nazwie Pozyskany i Utracony. Jeśli zdecydujesz się usunąć etap, który zawiera kafelki klientów, będziesz musiał zdecydować, czy chcesz również usunąć klientów czy chcesz przenieść ich do innego etapu.