Spam trap

Potoczna nazwa spam trap to adres-pułapka lub pułapka spamowa. Oznacza adres email używany przez dostawcę usług internetowych do wykrywania źródeł pochodzenia wiadomości uznanych za spam. Do tej grupy zaliczamy adresy email stworzone konkretnie w tym celu lub stare adresy email, które wygasły i nie powinny znajdować się na żadnej aktualnej liście mailingowej. Takie adresy nie należą do osoby fizycznej i są bezwartościowe na Twojej liście.

Wysyłka wiadomości do adresów spam trap ma wpływ na reputację i dostarczalność nadawcy. Może to prowadzić do blokowania wiadomości i umieszczenia nadawcy na liście zablokowanych u dostawców usług internetowych, którzy taką pułapkę zastawili.

Lista zablokowanych funkcjonowała pod nazwą „czarna lista”.