Załącznik

Plik tekstowy, graficzny lub muzyczny wysyłany razem z wiadomością. Aby zapewnić użytkownikom GetResponse wysoką dostarczalność, maksymalny rozmiar załącznika może wynosić 400KB. Wiadomości z załącznikami o większym rozmiarze mogą nie zostać dostarczone do odbiorcy z powodu ograniczeń rozmiaru wiadomości u niektórych klientów pocztowych.