Jak dodać do wiadomości załączniki?

W naszym nowym edytorze wiadomości najlepszym sposobem na dodanie e-booka (lub dowolnego załącznika) bez wpływu na dostarczalność wiadomości jest użycie bezpośrednich linków. Aby utworzyć takie linki, możemy się posłużyć sekcją Pliki i obrazy.

Jak przesłać plik i utworzyć link

  1. Przejdź do Narzędzia > Pliki i obrazy.
  2. Kliknij Dodaj pliki.


  3. Przeciągnij plik lub wybierz z komputera. Możesz też zaimportować z URL.
  4. Wybierz folder, do którego chcesz dodać plik.


  5. Kliknij Dodaj.
  6. Najedź kursorem na menu Akcji (3 kropki) i kliknij Skopiuj adres URL.


Jak dodać hiperłącze do mojego przycisku lub tekstu w wiadomości

Po przesłaniu pliku i skopiowaniu adresu URL możesz przystąpić do dodania tego linku do swojej wiadomości. Możesz w tym celu dodać hiperłącze do przycisku lub części tekstu:

  1. W edytorze wiadomości przeciągnij i upuść element Przycisk.


  2. Po umieszczeniu lub kliknięciu przycisku po prawej stronie pojawi się menu. Wybierz typ linku Adres URL i wklej skopiowany link do pliku w sekcji adresu URL. W tym menu będziesz mógł także dostosować tekst przycisku, kolor, styl i wiele innych.

Aby dodać hiperłącze do części tekstu:

  1. Zaznacz słowo lub część tekstu i kliknij ikonę spinacza na górnym pasku.


  2. Wybierz typ linku Adres URL i wklej skopiowany link do pliku w sekcji adresu URL.

Starszy edytor wiadomości

W naszym starszym edytorze możesz dodawać wiele załączników do swoich wiadomości — łącznie do 400 KB załączników na wiadomość.

Podczas tworzenia wiadomości w edytorze kliknij przycisk spinacza tuż obok opcji Zapisz jako i znajdź plik do załączenia.


W przypadku plików większych niż 400 kB zalecamy przesłanie pliku do sekcji Pliki i obrazy i skopiowanie linku. Następnie możesz łatwo wkleić ten link do swojej wiadomości, na przykład pod przyciskiem lub jako hiperłącze.