Ustawa CAN-SPAM

Uchwalona w 2003 roku ustawa regulująca kwestię fal niechcianych ofert marketingowych i pornografii. Jest to amerykańskie prawo wprowadzające obostrzenia w komercyjnej wysyłce wiadomości email. Ta legislacja antyspamowa nakazuje zawarcie w każdej wiadomości email następujących elementów: autentycznych „nagłówków wiadomości”, poprawnego i działającego adresu nadawcy („Od”), jasnego tematu wiadomości, linku do rezygnacji z otrzymywania dalszych wiadomości (lub instrukcji wyjaśniających, jak to zrobić) oraz fizycznego adresu korespondencyjnego. Ustawa ta zawiera też zapis, że wszystkie prośby o usunięcie z listy subskrybentów muszą być spełnione w ciągu 10 dni od daty ich otrzymania.