Pole Odpowiedz do

(ang. Reply to) Adres email, na który odbiorca może wysłać wiadomość zwrotną.