Klient poczty elektronicznej

(ang. Mail User Agent) program pocztowy służący użytkownikowi do odbioru i wysyłania poczty elektronicznej.