Częstotliwość wysłanych emaili

Ilość wiadomości jaka została wysłana w określonym okresie czasu.