Jak sprawdzę statystyki dla emaili transakcyjnych? MAX

Możesz sprawdzić statystyki emaili transakcyjnych na stronie Statystyki w zakładce Emaile transakcyjne. Na tej stronie zobaczysz dane dla wiadomości:

 • wysłanych,
 • otwartych,
 • zwróconych
 • zgłoszonych jako spam.
 1. W swoim koncie GetResponse kliknij Narzędzia > Emaile transakcyjne.
 2. Strona Statystyki otworzy się domyślnie na Podsumowaniu. W tym miejscu można sprawdzić ogólną wydajność wiadomości w określonym przedziale czasowym. Aby zmienić przedział czasowy, który chcesz sprawdzić, kliknij ikonę kalendarza i wybierz datę początkową i końcową.

Można zawęzić wyniki do określonego przedziału czasowego i sprawdzić statystyki wszystkich lub określonych wiadomości.

Jak sprawdzić statystyki określonych emaili?

W zakładce Szczegóły możesz śledzić, ile razy i kiedy wiadomość została wysłana i otwarta. Dodatkowo śledzimy, kiedy wiadomość została zwrócona lub zgłoszona jako spam. Aby uzyskać te informacje:

 1. W swoim koncie kliknij Narzędzia > Emaile transakcyjne i przejdź do zakładki Szczegóły.
 2. Aby wyświetlić statystyki wszystkich wiadomości w określonym okresie, kliknij ikonę kalendarza i wybierz datę początkową i końcową.
 3. Aby zobaczyć statystyki określonej wiadomości, rozwiń menu Wszystkie wiadomości i wybierz wiadomość. Informacja dla tej wiadomości zostanie wyświetlona w formie:
 • wykresu przedstawiającego ogólny trend wysyłania,
 • tabeli, z której dowiesz się, kiedy wiadomość została wysłana, jak również sprawdzisz jej otwarcia, zwroty i zgłoszenia jako spam.

Jak sprawdzić, kto otrzymał lub otworzył emaile transakcyjne?

Przechowujemy historię emaili transakcyjnych przez 60 dni. W tym czasie przechowujemy dane o tym:

 • kiedy został wysłany email transakcyjny,
 • kto otrzymał wiadomość,
 • którą wiadomość otrzymał kontakt,
 • czy wiadomość została otwarta, odrzucona lub zwrócona.

Można wyświetlić historię wszystkich lub określonych wiadomości. Aby to zrobić:

 1. W swoim koncie kliknij Narzędzia > Emaile transakcyjne i przejdź do zakładki Historia.
 2. Określ przedział czasowy. Kliknij ikonę kalendarza, aby wybrać datę początkową i końcową. Zostanie wyświetlona dostępna historia wszystkich wiadomości.
 3. Aby zawęzić szczegóły historii do konkretnej wiadomości, rozwiń menu Wszystkie wiadomości. Wybierz konkretną wiadomość oraz dane, które chcesz wyświetlić:
 • aby sprawdzić, do kogo została wysłana wiadomość, rozwiń menu Wszystkie statusy i wybierz opcję Wysłane.
 • aby zobaczyć, kto otworzył wiadomość, rozwiń menu Wszystkie statusy i wybierz opcję Otwarte.

Gdzie można znaleźć wiadomości zwrócone, otwarte lub odrzucone?

 1. W swoim koncie kliknij Narzędzia > Emaile transakcyjne i przejdź do zakładki Historia.
 2. Określ przedział czasowy. Kliknij ikonę kalendarza, aby wybrać datę początkową i końcową. Zostanie wyświetlona dostępna historia wszystkich wiadomości.
 3. Rozwiń menu Wszystkie statusy i wybierz opcję Zwrócone, aby wyświetlić listę zwrotów. Rezultaty zostaną wyświetlone poniżej. Powtórz te kroki, aby wyświetlić Zgłoszenia spamu lub Odrzucone wiadomości.