Ankieta

Kwestionariusz mający na celu zebranie opinii i danych z wybranej lub przypadkowej grupy respondentów.