Czy mogę przetwarzać dane spoza UE korzystając z RODO?

Rozporządzenie RODO pozwala na transfer danych do krajów spoza Unii Europejskiej (tak zwanych „trzecich krajów”), aby zapewnić międzynarodowy handel oraz współpracę.

Możesz przekazywać dane do krajów zapewniających odpowiedni stopień ochrony: Andory, Argentyny, Kanady (tylko organizacje komercyjne), Wysp Owczych, Guernsey, Izraela, Wyspy Man (Isle of Man), Jersey, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Urugwaju oraz USA (jeśli odbiorca przynależy do Tarczy Prywatności).

Aby przekazać dane do trzeciego kraju nie zapewniającego odpowiedniego stopnia ochrony musisz upewnić się, że dane osobowe będą chronione przez odbiorcę. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • musisz upewnić się, że obiorca stosuje się do zasad zawartych w klauzuli o ochronie danych.
  • musisz upewnić się, że odbiorca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych (np. przynależy do Tarczy Prywatności).

Treści zawarte w tym artykule są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych. RODO może mieć różne zastosowania w zależności od sytuacji, a jego specyfika w odniesieniu do Twojej organizacji może być inna od tej opisanej w tym artykule. Prosimy nie traktować tego artykułu jako substytut dla opinii profesjonalnego prawnika. Powinieneś zawsze konsultować się ze swoim prawnikiem lub pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych w Twojej organizacji. GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, wyjątkowe, przypadkowe lub następcze szkody wynikające z polegania na jakichkolwiek treściach bądź materiałach zawartych w niniejszym artykule.