Potwierdzenie kwalifikacji klientów CRM

Możesz skorzystać z szablonu Potwierdzenie kwalifikacji klientów CRM, aby się upewnić, że Twoi klienci są gotowi do przedstawienia im oferty, zanim zostaną włączeni do cyklu sprzedaży. Dzięki temu zbudujesz cykl automation, który będzie:

  • inicjowany, gdy kontakty zostaną dodane do wybranego cyklu sprzedaży (do dowolnego lub konkretnego etapu),
  • sprawdzać, czy kontakty powinny pozostać w cyklu sprzedaży w oparciu o kryteria określone w filtrze Segment dynamiczny,
  • usuwać z cyklu sprzedaży niezakwalifikowane kontakty,
  • usuwać określonym kontaktom tagi wskazujące brak gotowości na przystąpienie do procesu sprzedaży.

Podsumowanie szablonu

Kategoria: Kwalifikowanie leadów
Liczba elementów w szablonie: 4
Minimalna liczba elementów do skonfigurowania: 4
Szablon dostępny jedynie w pakiecie Professional

Template preview for a workflow confirming deal qualification

Co jest potrzebne do skonfigurowania wszystkich elementów i opublikowania szablonu w formie cyklu automation:

  • tagi (opcjonalnie). Możesz stworzyć tagi w trakcie budowania cyklu, ale warto posiadać podstawowy plan tagowania,
  • segment stworzony na podstawie wybranych warunków Zaawansowanego wyszukiwania (możesz stworzyć taki segment w cyklu automation, ale pamiętaj, że warunki elementu Segment dynamiczny nie zawierają wszystkich dostępnych kryteriów wyszukiwania).

Konfiguracja szablonu

Wszystkie wyszarzone elementy muszą zostać skonfigurowane. Kliknij element, aby otworzyć jego zakładkę szczegółów. Wszystkie elementy mają włączoną opcję Powtarzaj wielokrotnie na wypadek, gdyby ten sam kontakt wszedł do Twojego cyklu automation więcej niż raz.
1. Przejdź do warunku Dodano kontakt do cyklu sprzedaży, wybierz cykl sprzedaży i jego etap, który ma inicjować działanie cyklu automation. Jeśli chcesz monitorować kontakty dodane do dowolnego miejsca cyklu sprzedaży, wybierz opcję Dowolny etap. Zachowaj ustawienia czasu na pozycji Nigdy. Ten element ma domyślnie włączoną opcję Powtarzaj wielokrotnie, na wypadek, gdyby ten sam kontakt wszedł do Twojego cyklu sprzedaży więcej niż raz.
2. Skonfiguruj filtr Segment dynamiczny na podstawie warunków określonych w Szczegółach tego elementu lub wykorzystaj już istniejący segment zapisany jako filtr. Przykładowo, możesz sprawdzić, czy kontakty mają określony zestaw pól dodatkowych lub czy ich geolokalizacja wskazuje na to, że powinni znajdować się w innym cyklu sprzedaży.
3. Przejdź do elementu Usuń z etapu i wybierz cykl sprzedaży, który monitorujesz. Jeśli chcesz usunąć kontakty, które w żadnym elemencie cyklu nie spełniają kryteriów, wybierz opcję Dowolny etap.
4. Przejdź do elementu akcji Tagowanie i wybierz tag, który chcesz usunąć danym kontaktom.
5. Kliknij w prawym górnym rogu ekranu przycisk Zapisz i publikuj, gdy skończysz już ustawiać cały szablon lub wybierz opcję Zapisz i wyjdź, jeśli chcesz później dokończyć konfigurację tego szablonu (taki cykl będzie miał status „robocze” na stronie Zarządzaj cyklami).

Pomysłowy Monster

Możesz dostosować ten szablon do potrzeb marketingowych i sprzedażowych Twojej firmy poprzez pominięcie akcji Tagowanie.