Pole Odpowiedz do

(ang. Reply to) Adres email, na który odbiorca może wysłać wiadomość zwrotną.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj artykuł, z którego dowiesz się, czym jest newsletter i jak skutecznie komunikować się ze swoimi subskrybentami.