Jakie rodzaje pól dodatkowych są dostępne?

Możesz dodać nowe pola dodatkowe używając następujących rodzajów informacji:

 • Telefon
  Jest to walidowane pole używane do gromadzenia numerów telefonów. Warunki walidacji są właściwe dla danego kraju. Flagi reprezentują numer kierunkowy państwa.
 • Kraj
  To pole pozwala na wybór państw z dostępnej listy, aby dać kontaktom możliwość wyboru kraju. Możesz skonfigurować pole wielokrotnego lub pojedynczego wyboru.
 • Waluta
  To pole to wykaz dostępnych walut. Możesz stworzyć listę opcji do wyboru. Możesz skonfigurować pole wielokrotnego lub pojedynczego wyboru.
 • Płeć
  To pole pojedynczego wyboru do zbierania informacji na temat płci.
 • Data
  To pole wyboru daty do gromadzenia dat urodzin kontaktów lub innych ważnych dat. Możesz je skonfigurować jako pole wielokrotnego lub pojedynczego wyboru, jak również jako linię tekstu.
 • Data i czas
  To pole wyboru daty, które pozwala również na wybór godziny. Możesz je skonfigurować jako pole wielokrotnego lub pojedynczego wyboru, jak również jako linię tekstu.
 • Adres IP
  To pole, w którym kontakty mogą wpisać swój adres IP. Pole jest weryfikowane przez porównanie z adresem IP użytkownika.
 • Adres URL
  To pole, w którym kontakty mogą wpisać adres strony internetowej. Pole to podlega walidacji formatu.
 • Liczba
  To pole pozwala kontaktom wpisać liczbę.
 • Tekst
  To pole pozwala na wpisywanie tekstu oraz liczb (do 255 znaków). Możesz je skonfigurować jako pole wielokrotnego lub pojedynczego wyboru, jak również jako linię tekstu.