Jakie opcje edycji oferuje edytor wiadomości?

Aby edytować newsletter, wejdź w edytor wiadomości i przejdź do etapu Utwórz.

Pasek na górze ekranu pozwoli Ci zmienić kolory poszczególnych części wiadomości lub całego szablonu, dodać obramowanie oraz ustawić górne i dolne marginesy. W górnym menu możesz też określić grubość krawędzi, wybrać wyrównanie wiadomości (wyśrodkować ją lub wyrównać do lewej) lub umieścić jako tło wybrane zdjęcie (ten efekt jest widoczny tylko w niektórych klientach pocztowych).

Po prawej stronie ekranu znajdziesz podstawowe elementy, które możesz dodać do wiadomości przez podwójne kliknięcie lub przeciągnięcie do obszaru roboczego. Po kliknięciu dodanego elementu, zobaczysz kolejne opcje.

Obrazki

W opcjach edycji obrazów możesz m.in. zmienić jego tło, odstępy i obramowanie. Jeżeli chcesz zmienić rozmiar obrazka, użyj niebieskiego suwaka. Podczas edycji obrazka zobaczysz jego aktualną szerokość i wysokość, wyrażone w pikselach.

Aby dodać do obrazka link, kliknij ikonę łańcucha.

Możesz też dodać obraz jako tło elementu i ustawić zasięg krawędzi (ten efekt jest widoczny tylko w niektórych klientach pocztowych).

Tekst

Kliknij dodany element z polem tekstowym, aby wpisać lub wkleić w nim nową treść. Podczas edycji skorzystaj z odpowiednich przycisków, aby zmieniać czcionkę, jej rozmiar, kolor, styl, odstępy i wyrównanie.

Jeżeli chcesz podlinkować tekst, najpierw zaznacz jego fragment i kliknij ikonę łańcucha. Następnie wprowadź w wyznaczonych miejscach adres URL i tytuł odnośnika.

Jeżeli chcesz spersonalizować wiadomość, kliknij ikonę personalizacji i wybierz pole dodatkowe, które chcesz dodać. Kliknij ikonę obrazka, aby dodać obrazek w miejsce tła elementu. Podczas edycji pola tekstowego zobaczysz jego aktualną szerokość i wysokość, wyrażone w pikselach.

Na koniec możesz skonfigurować własne ustawienia wysokości linii.

Obrazek & tekst

Edycja elementu obrazek & tekst przebiega analogicznie do edycji elementów obrazek i **tekst – z tą różnicą, że w pierwszym kroku musisz wybrać obrazek z galerii z zakładki Pliki i obrazy.

Przycisk

Kliknij wybrany przycisk, aby wyświetlić pasek z narzędziami edycji. Jeżeli chcesz podlinkować do niego stronę internetową, wpisz jej adres w polu Adres URL i wprowadź tytuł odnośnika. Kliknij ikonę obrazka, aby dodać obrazek w miejsce tła elementu. Możesz edytować odstępy, obramowanie, pozycję elementu a także ustawić grubość krawędzi.

Jeżeli chcesz sformatować dowolny element, skorzystaj z ikon pojawiających się na krawędziach elementu po najechaniu na niego kursorem. Możesz zduplikować dany element przy użyciu opcji Dodaj wiersz lub Dodaj kolumnę, możesz go zapisać jako fragment, zmienić jego rozmiar lub całkowicie usunąć.

PayPal

Jeśli zintegrowałeś konto GetResponse z serwisem PayPal, przyciski Kup teraz będą dostępne w zakładce PayPal po prawej stronie edytora. Przenieś do szablonu odpowiedni przycisk i kliknij go, aby zmienić jego wygląd. Pamiętaj, aby wybrać konkretny przycisk z listy zatytułowanej Nazwa.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź inne artykuły dotyczące dodawania przycisków PayPal do newsletterów stworzonych w GetResponse.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj artykuł, z którego dowiesz się, czym jest newsletter i jak skutecznie komunikować się ze swoimi subskrybentami.