Jak usunąć logo GetResponse Social Ads Creator?

Możesz usunąć nasze logo lub zastąpić je swoim jeśli używasz wersji Pro aplikacji GetResponse Social Ads Creator

Jeśli stworzyłeś konto przez połączenie z GetResponse, masz już dostęp do wersji Pro.

Jeśli stworzyłeś konto przy użyciu Facebook Creator lub Google, usuniesz logo po przejściu na wersję Pro.
Przejdź do zakładki Settings > Buy Pro, aby kupić pakiet Pro.

Aby usunąć logo:

  1. Wybierz szablon lub stworzony wcześniej post, aby przejść do kreatora.
  2. Kliknij ikonkę Badge w dolnym menu.
  3. Wybierz ikonkę No badge, aby usunać logo lub ikonkę +, aby zamienić je na własne logo.
  4. Kliknij Position, jeśli chcesz zmienić miejsce, w którym logo jest umieszczone.
  5. Kliknij Done, aby zapisać zmiany.