Jak skopiować wiadomości z innego konta lub listy?

Poniższe instrukcje dotyczą edytora legacy. Obecnie nie można skopiować wiadomości utworzonych w nowym edytorze z innego konta lub list.

Wykonaj poniższe kroki, jeżeli chcesz skopiować wiadomości z jednego konta do drugiego lub z jednej listy do innej:

1. Przejdź do zakładki Email Marketing.
2. Przejdź do sekcji Kopiuj wiadomości.
3. Znajdź w menu Kopiuj wiadomości pole o nazwie Wybierz listę. Rozwiń jego listę i wybierz listę źródłową oraz listę docelową.
4. Wybierz rodzaj wiadomości. Lista istniejących wiadomości zostanie wyświetlona pod każdą kolumną (odpowiednio dla listy źródłowej i docelowej).

Możesz kopiować wyłącznie dostarczone newslettery i utworzone autorespondery (nie ma możliwości kopiowania wiadomości zapisanych jako wersje robocze).

  • Rodzaj wiadomości docelowej może się różnić od rodzaju wiadomości źródłowej – nie musisz wybierać tego samego rodzaju wiadomości.
  • Jeśli chcesz skopiować wiadomości na nową listę, musisz najpierw stworzyć nową listę.
  • Jeśli chcesz skopiować wiadomości z innego konta na listę w Twoim koncie, wybierz opcję Zmień konto źródłowe w kolumnie Lista źródłowa. Następnie wprowadź login konta lub nazwę jego listy, a także hasło do konta, z którego chcesz skopiować wiadomości.

Zaznacz okienka przy wybranych wiadomościach po stronie Listy źródłowej. Następnie zdecyduj, jakie chcesz podjąć działanie:

  • przycisk Kopiuj kopiuj wyłącznie zaznaczone wiadomości z listy źródłowej na docelową.
  • przycisk Kopiuj wszystkie kopiuje wszystkie wiadomości z listy źródłowej na docelową.
  • przycisk Zamień wszystkie usuwa wszystkie wiadomości z listy docelowej i kopiuje wszystkie wiadomości z listy źródłowej na listę docelową.

Gdy już zakończysz kopiowanie, kliknij przycisk Zapisz, aby Twoje zmiany zostały wprowadzone.